Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kuras ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni (piemēram, jaunatnes jomā aktīvo organizāciju pārstāvji), sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.
Projektus iesniedz un pārvalda iesaistītās organizācijas, kas pārstāv dalībniekus. Projekta finansējumu nevar saņemt fiziskas personas.

 

Programmā iesaistītās valstis

• Programmas valstis (šīs valstis var būt programmas „Erasmus+” visu darbību pilntiesīgas dalībnieces):
1. Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Lielbritānija;
2. Programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Turcija.

 

• ES Kaimiņvalstis (turpmāk norādītās valstis var piedalīties dažās programmas darbībās, ievērojot konkrētus kritērijus vai nosacījumus):
1. Austrumu partnerības valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Ukraina;
2. Vidusjūras reģiona dienvidu valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Palestīna, Sīrija, Tunisija;
3. Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne, Serbija;
4. Citas: Krievijas Federācija.

Dažos projektos var piedalīties jebkura partnervalsts pasaulē.

 

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mērķi:

- uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes (t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām);
- veicināt jauniešu līdzdalību;
- uzlabot jaunatnes darba kvalitāti;
- papildināt politikas reformas un atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta zināšanās un reālajā jauniešu situācijā, kā arī veicināt neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu;
- veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

 

Projektu iesniegšanas termiņi

2016. gadā jaunatnes jomas projektu pieteikumu iesniegšana ir noslēgusies.
2017. gadā jaunatnes jomas projektu pieteikumus var iesniegt:

- līdz 2. februāra plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2016. gada 1. maija līdz 30. septembrim, izņemot 2. pamatdarbības projektus. To uzsākšanas termiņi - no 2016. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim;
- līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2016. gada 1. augusta līdz 31. decembrim, izņemot 2. pamatdarbības projektus. To uzsākšanas termiņi - no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. janvārim;
- līdz 4.oktobra plkst. 13.00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšana no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam, izņemot 2. pamatdarbības projektus. To uzsākšanas termiņi - no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 31. maijam.

 

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems