Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva, kuru pirmo reizi organizēs 2021. gadā Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākumu Eiropas Izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īstenos skolu sektorā, un tās ietvaros plānots identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas iniciatīvu EK organizē, lai:

  • identificētu un popularizētu mācīšanas un mācīšanās labo praksi;
  • padarītu redzamākus skolu un skolotāju sasniegumus;
  • veicinātu skolotāju un skolas personāla savstarpējo mācīšanos;
  • iezīmētu un izceltu Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

Lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu, projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • projekts ir Erasmus+ decentralizētais Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) vai stratēģiskās partnerības projekts (KA2) skolu sektorā:
  • projekts ir noslēdzies, projekta noslēguma atskaite ir izvērtēta līdz iepriekšējā gada 31. decembrim;
  • projekts atbilst ikgadējai EK izsludinātajai tēmai.

Balvai katrā dalībvalstī izvirzīs vienu mobilitātes vai stratēģiskās partnerības projektu katrā no četrām kategorijām:

  • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
  • pamatskolas izglītība;
  • vispārējā vidējā izglītība;
  • profesionālā vidējā izglītība.

2021. gada tēma ir attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning), lai identificētu un popularizētu attālinātas/jaukta veida mācīšanas un mācīšanās labāko praksi un atbilstošu digitālo rīku izmantošanas metodes efektīvai un iekļaujošai izglītībai. Šī tematiskā prioritāte ir īpaši atbilstoša pašreizējai Covid-19 pandēmijas situācijai un 2021. – 2027. gada rīcības plānam digitālās izglītības jomā.

Kritērijiem atbilstošo projektu atlasi veiks VIAA Erasmus+ programmas departamenta programmas speciālisti, balstoties uz projektu pieteikumos un noslēguma atskaitēs iekļauto saturisko informāciju un noslēguma atskaišu vērtējumiem un atlasot projektus, kuru noslēguma atskaišu kvalitatīvais vērtējums nav zemāks par 80 punktiem un atbilst labās prakses projektu nosacījumiem, kā arī veicot atlasīto projektu papildu anketēšanu un apkopojot iegūto informāciju par izmantotajām metodēm, projektu ietekmi un ilgtspēju. Balvas ieguvēju saraksts būs pieejams VIAA mājaslapā.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu pasniegšana plānota gada nogalē (novembris/decembris) EK organizētā starptautiskā pasākumā, kas notiks klātienē Briselē vai tiešsaistē, atkarībā no Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dalībvalstīs un Eiropā kopumā.

Kontaktinformācija:

Baiba Sermuliņa
Erasmus+ programmas departamenta
Vecākā eksperte
E-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv
Tālr.: 67814343

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems