25.03.2021

Izsludināts pirmais konkurss Erasmus+ programmas jaunajā periodā

Erasmus konkurss 2021-2027

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ jaunā perioda uzsākšanu un izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu konkursu. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2021. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 21,6 miljoni eiro, t.sk. 13,9 miljoni eiro mācību mobilitātēm un 7,7 miljoni eiro sadarbības partnerību īstenošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu un pieaugušo izglītības sektorā.

Jaunums programmā ir mācību mobilitātes iespējas skolēniem un pieaugušo izglītības dalībniekiem. Skolēni var doties līdz 30 dienām ilgā grupu mobilitātē uz ārvalstīm, savukārt skolēniem individuāli ir pieejama īstermiņa mobilitāte līdz 29 dienām vai ilgtermiņa mobilitāte līdz pat vienam gadam. Līdzīgi arī pieaugušo izglītības dalībnieki var doties grupu mobilitātē līdz 30 dienām vai šāda paša garuma individuālajā mācību mobilitātē.

Lai sekmētu stratēģisku pieeju mācību mobilitāšu plānošanā un īstenošanā, jaunajā programmas periodā izglītības iestādes skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā varēs iegūt Erasmus+ akreditāciju. Tā sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties mobilitātes projektu īstenošanai.

Erasmus+ programmā paredzēts īstenot arī sadarbības partnerības, kas ļauj organizācijām gūt starptautiskās sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un radīt augstas kvalitātes inovatīvus rezultātus izglītības un mācību jomā. Lai sniegtu iespēju programmā iesaistīties nelielām organizācijām ar mazu pieredzi projektu īstenošanā, programmā ir iekļautas neliela mēroga partnerību iespējas, kuru īstenošanai piemēro vienkāršotu finansējuma piešķiršanas modeli. 

Jaunajā programmas periodā ieviesta aktivitāte Erasmus Skolotāju akadēmijas (Erasmus Teacher academies), kur aicināti piedalīties skolotāju sākotnējās izglītības un mācību nodrošinātāji, lai veidotu Eiropas un pasaules perspektīvu skolotāju izglītībā, veicinātu skolotāja profesijas pievilcību un risinātu pedagoģiskā personāla novecošanās problēmu.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. gadam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caurvij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, nodrošinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu novēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. VIAA laikā no 12. līdz 16. aprīlim organizēs informatīvus pasākumus par projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu īstenotājiem visos izglītības sektoros. Aicinām  sekot līdzi informācijai VIAA mājaslapā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2021. gada 18. maijs, plkst. 12.00 (pieteikšanās noslēgusies);
  • Erasmus akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 2021. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.

Sadarbības partnerības:

  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā, izņemot sadarbības partnerības nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA) – 2021. gada 21. maijs, plkst. 18.00;
  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas EACEA – 2021. gada 15. jūnijs, plkst. 17.00;
  • maza mēroga partnerības izglītības un mācību jomā –
   • 2021. gada 21. maijs, plkst. 12.00 un
   • 2021. gada 3. novembris, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības sporta jomā – 2021. gada 17. jūnijs, plkst. 17.00.

Profesionālās izglītības izcilības centri – 2021. gada 7. septembris, plkst. 17.00.

Erasmus skolotāju akadēmijas – 2021. gada 7. septembris, plkst. 17.00.

Erasmus Mundus – 2021. gada 17. jūnijs, plkst. 17.00.

Inovāciju alianses – 7. septembris, plkst. 17.00.

Bezpeļņas sporta pasākumi – 2021. gada 17. jūnijs, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 2021. gada 2. jūnijs, plkst. 17.00.

Erasmus+ konkursu otrā kārta un Erasmus+ akreditācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt projektu pieteikumus Erasmus+ programmas konkursu 2. kārtā īstermiņa mobilitātes projektiem skolu un pieaugušo izglītības sektoros K1 aktivitātē "Personu mācību mobilitāte" un Maza mēroga partnerības  K2 aktivitātē "Partnerības sadarbībai".  Vienlaikus ir iespēja pieteikties Erasmus akreditācijas saņemšanai K1 aktivitātē "Personu mācību mobilitāte".

Maza mēroga partnerību projektos var piedalīties visu veidu organizācijas, kas aktīvi strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs. Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota Erasmus+ programmas valstī. Īstermiņa mobilitātes projektus skolu un pieaugušo izglītības sektoros var iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējā vai pieaugušo izglītībā un vēlas īsteno t personāla, skolēnu vai pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitātes. Programmā "Personu mācību mobilitāte" Erasmus akreditācijas saņemšanai projektu pieteikumus iespējams iesniegt skolu sektorā, profesionālās izglītības sektorā, pieaugušo izglītības sektorā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika.

Maza mēroga partnerībastiešsaistē, 2021. gada 3. novembris, plkst. 12.00.

Īstermiņa mobilitātes -  tiešsaistē, 2021. gada 5. oktobris, plkst. 12.00.

Erasmus akreditācijastiešsaistē, 2021. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems