15.01.2020

Erasmus+ palīdz gūt starptautisku pieredzi

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija pērn novembrī svinēja savu 25 gadu jubileju. Visus šos gadus skolas direktore bijusi Valentīna Šidlovska – enerģiska, pozitīva un uz skolas un bērnu attīstību orientēta. Ar viņas un visas komandas gādību mācību iestāde no sākumskolas pārtapusi par valsts ģimnāziju, gadu no gada kuplinot arī skolēnu skaitu. 

Viens no izaugsmes stūrakmeņiem ir skolas vadītājas vēlme dot saviem audzēkņiem daudz vairāk, nekā to paredz formālā izglītība. Skola lieliski spēj sakombinēt mācību stundās apgūstamo ar neformālās izglītības metodēm. Tieši tādēļ ģimnāzija aktīvi izmanto Erasmus+ iespējas, kuras gan pedagogi, gan skolēni novērtē kā būtisku ieguvumu personības, dažādu noderīgu kompetenču attīstībā, kā arī stundās mācītajam piešķir jaunu jēgu.

Pieaug skolēnu skaits

Skolā šogad mācās 575 audzēkņi, mācību iestādes atvēršanās gadā – 22 skolēni. “Esam vienīgā skola Rēzeknē, kur vērojams stabils skolēnu skaita pieaugums,” ne bez lepnuma teic skolas direktore V. Šidlovska. Skola piedāvā sešas izglītības programmas, tostarp ir izveidotas speciālas programmas skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. Līdz ar to skola rūpējas, lai iekļaujošā izglītība eksistētu ne tikai izglītības politikas veidotāju dokumentos, bet arī reāli darbotos dzīvē. Visi bērni mācās kopā, tādējādi jau laikus saprotot un pieņemot, ka viņu vienaudži var būt nedaudz atšķirīgi. Taču atšķirīgs nebūt nenozīmē sliktāks. Visi ir vienlīdzīgi. Domājot, kā skolēnus vēl labāk sagatavot tālākai dzīvei un dot mācībām vēl lielāku pievienoto vērtību, skolas vadītāja izteica priekšlikumu – ir jāveido profesionālās ievirzes programma Valsts robežas drošība. Šis priekšlikums radās pēc skolēnu un vecāku aptaujas, kur izkristalizējās interese apgūt militāras ievirzes profesiju. Šogad programmu absolvējuši pirmie 17 interesenti. Izlaidumā absolventiem tika pasniegti sertifikāti, kas nodrošina iespēju ārpus konkursa uzsākt mācības turpat Rēzeknē – Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmā Robežapsardze. “Tur mācību ilgums ir viens gads, turklāt ik mēnesi studenti saņem 460 eiro lielu stipendiju. Tas ir būtisks atspaids ģimenēm, turklāt viņiem pēc tam ir nodrošināts darbs,” stāsta V. Šidlovska.

Izmanto neformālās izglītības prizmu

Kā zināms, ne visu var apgūt, sēžot skolas solā, tāpēc ģimnāzija aktīvi izmanto iespējas, lai caur neformālās izglītības prizmu skolēni apgūtu jaunas prasmes, iemaņas, gūtu plašāku redzējumu. Tāpēc visu skolas pastāvēšanas laiku mācību iestāde ir iesaistījusies dažādos starptautiskos izglītības projektos. Katrs ir ar savu sūtību, bet visus vieno galvenais mērķis – bagātināt skolēnu zināšanas, dot ieguldījumu viņu personības izveidē. Piemēram, pērn noslēdzās Erasmus+ projekts Science Academy, kura mērķis bija atbalstīt skolēnus zinātniskajos pētījumos, zinātniskajos  projektos. Projektam bija divi sadarbības partneri – skolas Turcijā un Polijā. Skolēni projekta laikā tikās ar vienaudžiem no partnervalstu skolām, kopā mācoties, izzinot, eksperimentējot, tādējādi vienlaikus uzlabojot savas zināšanas matemātikā, ķīmijā, sociālajās zinībās, IT un citās jomās. Savukārt pedagogiem projekts palīdzēja attīstīt prasmes vadīt skolēnu zinātniskos projektus, bet skolai projekts ļāva labiekārtot kabinetus.

Matemātiku var mācīties ar prieku

Šogad finiša taisnē nonākuši vēl divi Erasmus+ projekti. Viens no tiem tiek realizēts kopā ar Turciju un Portugāli un saucas Math&science practices with fun! jeb tiek meklēta atbilde uz jautājumu, vai drāma matemātikā ir iespējama? Izrādās, ir. Piemēram, pērnā gada novembrī Latvijā viesojās skolēni un pedagogi no Turcijas un Portugāles, un, kā stāsta V. Šidlovska, nedēļas garumā visi izdzīvoja piesātinātas dienas un ģimnāzijas bērni spējuši viesus pārsteigt ar neierastu teātri izrādi, caur kuru var mācīties matemātiku. Piemēram, ģimnāzijas 7.c klases skolēni izrādes uzveduma veidā parādīja Pitagora teorēmas būtību un tās saprašanas un iemācīšanās ceļu angļu valodā. “Principā vienā izrādē tika sasaistīti aptuveni septiņi dažādi mācību priekšmeti, kas šobrīd ir aktuāla tēma izglītības sektorā – attīstīt caurviju prasmes,” skaidro V. Šidlovska.

Savukārt šā gada februāra izskaņā Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolēnu un skolotāju delegācija devās darba vizītē uz Portugāli, uz sadarbības skolu Viseu pilsētā. Braucienā piedalījās arī 8. klases skolnieks Vilmārs Bodžs. Pavadīto nedēļu Portugālē viņš raksturo kā brīnišķīgu piedzīvojumu, kura laikā matemātikas zināšanas tika apgūtas daudz neierastāk, tostarp spēlējot teātri. Viņš guva pārliecību, ka matemātika nemaz nav tik sarežģīta. Tika prezentēti arī mājas darbi – izstrādātiematemātikas olimpiādes uzdevumi un paveiktais ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās. Taču dienas plāns ietvēra ne tikai mācīšanos, bet arī Portugāles iepazīšanu – caur kultūras norisēm, arhitektūru, ēdienu. Portugāļi bija sagatavojuši plašu izzinošu programmu: Astronomijas observatorijas, Kvarca muzeja, Zinātnes muzeja apmeklējumus. “Man ļoti patika portugāļu viesmīlība, visi ir tik smaidīgi. Arī mana uzņemšana viesģimenē bija ļoti jauka. Caur projektu uzlaboju ne tikai zināšanas eksaktajos priekšmetos, bet iepazinu citu kultūru, kļuvu pārliecinātāks par savām angļu valodas zināšanām. Iepazinos ar cittautu vienaudžiem, iemācījāmies viens otru uzklausīt, sadarboties, labi kopā pavadīt laiku. Projekts ļāva iegūt jaunus draugus, joprojām turpinu ar viņiem sarakstīties,” akcentē Vilmārs, piebilstot, ka labprāt piedalītos šādos projektos arī turpmāk, jo tā ir iespēja mācīties citādi un dod stimulu mācībām arī skolā.

Grib piedalīties

Skolas direktore norāda, ka skolēnu interese iesaistīties projektos ir ļoti liela – reizēm pat nākas rīkot izlozi, kurš brauks tagad, kurš nedaudz vēlāk. “Šāda interese ir saprotama, jo projekts dod tik daudz ieguvumu katram skolēnam, pedagogiem, skolai kopumā. Skolēni kļūst patstāvīgāki, uzlabojas viņu zināšanas dažādās jomās, viņi iemācās strādāt komandā, arī tādās, kuras veido dažādu tautību pārstāvji, viņi pilnveido komunikācijas prasmes, uzstāšanās iemaņas. Viņi redz pasauli, turklāt projekts 100% sedz visus izdevumus. Pedagogi iegūst jaunas atziņas un pieredzi tālākam darbam, bet skola caur projektiem var uzlabot savu materiāli tehnisko bāzi, iegūt starptautiskus kontaktus. Ieguvumu ir ļoti daudz. Jā, nenoliegšu, ka braucieni uz ārvalstīm nozīmē rūpīgu stundu pārplānošanu, jo mācību procesam ir jāturpinās. Taču to visu var saplānot, jo šo gadu laikā esmu pārliecinājusies, cik ļoti noderīgi projekti ir skolēnu izaugsmei. Erasmus+ projektos iesaistās skolēni no 6. līdz 12. klasei,” stāsta V. Šidlovska.

Skolā kā mājās

Vēl viens aktuālais Erasmus+ projekts skolai ir My Sign Club&My Sign Application, kuru realizē Turcija, Polija un Latvija. Tā ietvaros skolēni un skolotāji apgūst starptautisko zīmju valodu. “Šī žestu valoda ļāva saprast, ka ikviens no mums ir ieguvējs, ja spējam palīdzēt un saprasties ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mācāmies mēs visi, un tas jauniešiem patīk, ka pedagogi izglītojas kopā ar viņiem. Zīmju valodas pamatiemaņas tālāk mācām arī citiem skolas audzēkņiem,” teic mācību iestādes vadītāja. Viņa atklāj, ka ir iesniegts pieteikums jaunam projektam, kurā piedalīties uzaicināja partneri no Turcijas. Jaunais projekts vērsts uz padziļinātu zināšanu apguvi jaunākajās tehnoloģijās.

Līdztekus jau minētajiem skolas pievilcības vairošanas faktoriem, kas arī izskaidro pieaugošo skolēnu skaitu, jāpiemin vēl kāds – skolas īpašā aura un vide. “Skola ir mūsu mājas – lasāms, ieejot mācību iestādē, un mēs cenšamies šo principu ievērot. Tāpat neviens mācību kabinets nav līdzīgs citam. Katrā klasē ir cits iekārtojums, vide. Arī gaiteņi mums nav vienādi. Tas tādēļ, lai skolēniem būtu patīkami šeit atrasties – vienveidība garlaiko, taču skolā mēs pavadām tik daudz laika, tāpēc arī videi jābūt motivējošai,” ir pārliecināta skolas direktore. Arī Vilmārs piekrīt – saliedēts skolas kolektīvs, atsaucīgi, zinoši pedagogi, draudzīgi, izpalīdzīgi skolasbiedri, motivējoša vide, daudzveidīgas izglītošanas iespējas ir noteicošie faktori, lai uz skolu nāktu ar prieku.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems