Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnerības sportā

 • Partnerorganizācijas sadarbojas, lai risinātu kopīgus jautājumus atbilstoši prioritātēm.
 • Projektam jārisina vismaz viena horizontālā prioritāte un/vai viena specifiskā, izglītības sektoram atbilstošā prioritāte.
 • Projektiem atkarībā no veida ir atšķirīgs lielums, mērogs un finansējums.

2021. gadā partnerībām sadarbībai jāatbilst vismaz vienai no šīm prioritārajām jomām

Horizontālās prioritātes
 • Iekļaušana un daudzveidība visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās
 • Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām
 • Digitālās pārveides īstenošana, veidojot digitālo gatavību, noturību un spējas
 • Kopējas vērtības, pilsoniskā iesaistīšanās un līdzdalība
Sporta jomas prioritātes
 • Līdzdalības sportā un fiziskās aktivitātes veicināšana
 • Godprātības un vērtību popularizēšana sportā
 • Sporta izglītības un izglītošanās ar sporta palīdzību veicināšana
 • Vardarbības izskaušana un rasisma, diskriminācijas un neiecietības novēršana sportā un cīņa pret vardarbīgu radikalizāciju

 

Sadarbības partnerības

Maza mēroga partnerības