Pārlekt uz galveno saturu

Augstākā izglītība

11.06.2021.

Mācību mobilitāte augstākās izglītības sektorā

Erasmus+ mācību mobilitāte studentiem sniedz iespēju studēt un praktizēties ārvalstīs. Augstskolu personāls var doties profesionālās pilnveides vai  docēšanas mobilitātē. Iespējama arī mācībspēku uzaicināšana no ārvalstu uzņēmumiem un citām organizācijām. 

Augstākās izglītības mobilitāte Erasmus+ programmā:

  • sniedz ieguldījumu Eiropas Izglītības telpas izveidē;
  • stiprina saikni starp izglītību un zinātni;
  • attīsta kritiskās domāšanas prasmes visu studiju jomu un studiju līmeņu studentiem;
  • veicina nodarbināmību, sociālu iekļaušanu, pilsoniskumu, jaunradi un vides ilgtspēju gan Eiropā, gan aiz tās robežām;
  • sekmē starpvalstu un starpdisciplināru studiju programmu izstrādi, jaunu mācīšanās un mācīšanas metožu izstrādi un apguvi.

Pieejamais finansējums 2021. gadā: 7 561 140,00 EUR (Eiropas Komisijas budžeta finansējums), 1 512 228,00 EUR (Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums).