Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu izglītības jomā.

 

Akreditācija:

 • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām;
 • akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2023. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu izglītības jomā. Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa KA120-SCH  tiešsaistē jāiesniedz atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2023. gadā Erasmus+ akreditācijas konkursā nav noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits.
Erasmus+ plāna periods Erasmus+ plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.
Informācija par rezultātiem

Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

   

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

 

Eiropas skolu izglītības platformā interesentiem pieejami EK izveidoti bezmaksas tiešsaistes kursi Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility. 

Kurss  palīdzēs:

 • apgūt Erasmus akreditācijas pamatprincipus,
 • uzzināt par ieguvumiem no Erasmus akreditācijas jaunajā finansējuma programmā,
 • izprast, kā pieteikties Erasmus akreditācijai,
 • sākt veidot savas organizācijas Erasmus plānu.

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2023. gada konkursā:

 

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Akreditācijas pieteikuma gads

Organizācijas adrese

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

1

Ādažu vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Gaujas iela 30, Ādaži, LV-2164

E10066926

www.adazuvidusskola.lv 

2

Barboleta, SIA

Individuāla akreditācija

2020

Jelgava, Kooperatīva iela 2 - 9, LV-3003

E10055380

www.macosmacities.lv

3

Daugavpils 10. vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Tautas iela 11, Daugavpils, LV 5404

E10064503

https://d10vsk.lv/

4

Daugavpils 3. vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401

E10147978

www.daug3vsk.lv

5

Daugavpils būvniecības tehnikums, PIKC

Individuāla akreditācija

2020

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

E10171342

www.dbt.lv

6

Daugavpils tehnikums, PIKC

Individuāla akreditācija

2020

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.daugvt.lv

7

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401

E10030115

http://5vsk.liepaja.edu.lv/

8

Gulbenes novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

E10182299

https://gnvsk.lv

9

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2021

Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004

E10001516

https://jpskvaldeka.lv/

10

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

E10145259

http://vgim.jelgava.lv/

11

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Skolas iela 10, Kandava, LV-3120

E10064707

http://milenbaha-vsk.lv/

12

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2020

Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113

E10002996

http://koknesespamatskolaac.lv

13

Kuldīgas Centra vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Mucenieku iela 6, Kuldīga, LV-3301

E10157076

http://kcv.kuldiga.lv/

14

Liepājas Centra sākumskola

Individuāla akreditācija

2020

Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401

E10139998

www.centrapsk.lv

15

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

E10118371

www.lvg.lv

16

Madlienas vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

E10120507

www.madlienasvidusskola.lv

17

Ogres 1. vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Zinību iela 3, Ogre, LV-5001

E10080188

http://www.ogres1v.lv/

18

Ogres Valsts ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2021

Meža prospekts 14, Ogre, LV-5001

E10159912

https://www.ovg.lv/

19

Pētnieku darbnīca, SIA

Individuāla akreditācija

2020

Rīga, Dzirnupes iela 3, LV-1024

E10262989

www.petniekudarbnica.lv

20

Priekules vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434

E10105625

http://www.priekule.edu.lv/

21

Privātā vidusskola ĀBVS, biedrība

Individuāla akreditācija

2021

Skolas iela 21, Ādaži, LV-2164

E10005345

http://www.abvs.lv/lv/abvs/5

22

Rīgas 22. vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001

E10177584

https://www.r22vsk.lv/v1/

23

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012

E10149791

www.rchv.lv

24

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015

E10161751

www.rinuzi.lv

25

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PIKC Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Individuāla akreditācija

2020

Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035

E10032673

www.rtrit.lv

26

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Grēcinieku iela 10 -2, Rīga, LV-1050

E10002920

www.r3g.lv

27

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Individuāla akreditācija

2020

Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048

E10141117

www.rvvg.lv

28

Rugāju novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

E10064832

skola.rugaji.lv

29

Saldus novada pašvaldība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2020

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10118846

www.saldus.lv

30

Saldus pamatskola

Individuāla akreditācija

2020

Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E10140920

www.salduspamatskola.lv

31

Stāķu pamatskola

Individuāla akreditācija

2020

Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

E10017650

www.stakuskola.lv

32

Talsu 2. vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201

E10137381

www.talsu2vsk.lv

33

Tukuma 2.vidusskola

Individuāla akreditācija

2021

Raudas iela 16, Tukums, LV-3101

E10206479

www.t2v.lv 

34

Ventspils tehnikums

Individuāla akreditācija

2021

Saules iela 15, Ventspils, LV-3601

E10142243

https://www.ventspilstehnikums.lv/

35

Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

Individuāla akreditācija

2020

Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

E10183884

www.viduskurzeme.lv

36

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Individuāla akreditācija

2020

Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

E10008459

www.grobinasskola.lv