Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA)

11.06.2021.

Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātāšu ietvaros (Training and Cooperation Activities - TCA) iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros. Tās veicināta pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī sekmētu Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

 

  • No vienas organizācijas uz vienu un to pašu sadarbības un mācību aktivitāti (TCA pasākums) atbalstīta ne vairāk kā vienu organizācijas pārstāvi.
  • Viena gada konkursa ietvaros TCA pasākumā vienu personu var apstiprināt ne vairāk kā vienu reizi, savukārt vienu organizāciju – ne vairāk kā divas reizes, ievērojot to, ka tiek apmeklēti divi dažādi TCA pasākumi un tajos piedalās dažādi pārstāvji.
  • Ja pieteikumu dalībai TCA pasākumā iesniedz organizācijas paraksttiesīgā persona (vadītājs, direktors u.c.), tad pieteikumā nepieciešams arī augstāk stāvošās personas/darba devēja apstiprinājums. Piemēram, ja pieteikumu iesniedz skolotājs, tad pieteikumu apstiprina skolas direktors; ja pieteikumu iesniedz skolas direktors, tad pieteikumu apstiprina pašvaldības/izglītības pārvaldes vadītājs.
  • Pieteicēja pārstāvētajai organizācijai ir jābūt aktīvai izglītības jomā.
  • Lai pieteikums varētu virzīt apstiprināšanai, tam kvalitātes vērtēšanā jāsaņem vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.
  • Elektroniskā veidā iesniegtos pieteikumus pieņem tikai ar organizācijas pārstāvja un paraksttiesīgās personas elektroniskajiem parakstiem.