Pārlekt uz galveno saturu
Pa vidu divām plauksām papīra cilvēku ikonas, kuras sadevušās rokās

Erasmus+ jaunpienācēji aicināti pieteikties starptautiskam kontaktu veidošanas semināram

11.04.2023. 15:21
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2023. gada 20. līdz 23. jūnijam Grieķijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktu veidošanas semināru “Maza mēroga projekti jaunpienācējiem par iekļaušanu un daudzveidību” (Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers), kas notiks Džoninā, Grieķijā.

 

Seminārs organizēts, lai dalībniekiem sniegtu iespēju, kuri ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā, veidot jaunus kontaktus un apmācītu Maza mēroga partnerību (KA210) projektu veidošanā.

 

Semināra laikā dalībnieki:

  • veidos jaunus kontaktus un meklēs partnerus sadarbības veidošanai;
  • gūs jaunas idejas projektu par iekļaušanas un daudzveidības tēmu izstrādei;
  • iegūs noderīgu informāciju KA210 projektu pieteikumu gatavošanā.

Semināram aicināti pieteikties skolu izglītības (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), kā arī pieaugušo izglītības (ADU) sektoru pārstāvji, kuri ir jaunpienācēji Erasmus+ programmā un kuri ir ieinteresēti uzsākt Maza mēroga partnerības projektus.

 

Priekšroka dalībai pasākumā tiks dota tiem dalībniekiem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

  • Skolu un profesionālās izglītības un apmācības sektoros: jaunpienācēji Erasmus+ programmā no skolām lauku reģionos un ciematos, kurās ir daudzveidīga skolēnu populācija, tostarp migranti, romu kopienas pārstāvji, bēgļi, skolēni ar īpašām vajadzībām u.c.
  • Pieaugušo izglītības sektorā: jaunpienācēji Erasmus+ programmā no organizācijām lauku reģionos un ciematos, kuru mērķgrupa ir sociāli neaizsargātās grupas.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

 

Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 20. aprīlim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja