Pārlekt uz galveno saturu

DiscoverEU iekļaušanas projekti

“DiscoverEU” iekļaušanas projektu mērķis ir dot iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām ar sev zināmas organizācijas atbalstu doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu, lai:

 • izzinātu Eiropu;
 • gūtu piederības sajūtu Eiropas Savienībai;
 • stiprinātu sadarbību un starpkultūru dialogu starp jauniešiem;
 • iegūtu vērtīgas zināšanas, prasmes un pieredzi;
 • atklātu Eiropas piedāvātās iespējas jauniešu turpmākai dzīvei un izglītībai;
 • iedvesmotu izvēlēties ilgtspējīgu ceļošanu un veicināt vides apziņu kopumā.

 

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

Projekta ilgums 3-24 mēneši
Dalīborganizāciju skaits Viena dalīborganizācija
Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas.
Mobilitātes ilgums
1-30 dienas. Projekta laikā var tikt organizētas vairākas mobilitātes.
Dalībnieku vecums 18 gadi projekta uzsākšanas brīdī Grupu līderiem, koordinatoriem vai atbalsta personām ir jābūt vismaz 18 gadus veciem.
Dalībnieku skaits 1-5 dalībnieki vienā DiscoverEU ceļojumā, neskaitot pavadošo/ās personu/as.
Mobilitātes norises vieta DiscoverEU ceļojumam ir jānotiek vismaz vienā valstī ārpus dalībnieka(-u) ceļojuma sākuma valsts.

Projektā var piedalīties 18 gadus veci jaunieši ar ierobežotām iespējām (piemēram, jaunieši ar invaliditāti, veselības problēmām, ekonomiskajiem šķēršļiem u.c.), kas pēc savas iniciatīvas nepieteiktos "Discover EU" aktivitātē.

 

Projekta dalībnieki mobilitātē var piedalīties patstāvīgi vai ar pavadošajām personām - grupu līderiem, koordinatoriem vai atbalsta personām.

Projektu veido šādi posmi:

 • mobilitātes plānošana (mērķu un vajadzību definēšana, mācību rezultātu noteikšana, ceļojuma plānošana u.c.);
 • praktiskā sagatavošanās (sadarbības līgumi, sagatavošanās pirms ceļošanas u.c.);
 • "DiscoverEU" mobilitātes īstenošana;
 • projekta turpinājuma pasākumi *(izvērtēšanas aktivitātes, mācīšanās rezultātu apzināšana, rezultātu izplatīšana).

Projektā iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos minētajos posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 

Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – akadēmiski mācību braucieni, apmaiņas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt finansiālu peļņu, festivāli, brīvdienu ceļojumi, pieaugušo mācību kursi u.tml.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir noteikts ar Eiropas Komisijas vienību likmēm, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķinātas, ņemot vērā ievadīto informāciju (piemēram, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts);
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums ir noteikts ar faktisko summu aprēķinu, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

 

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
 2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par "DiscoverEU" iekļaušanas projektiem;
 3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

  Kontaktinformācija:

  Diāna Bišofe
  “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (jaunatnes līdzdalības projekti)

   

  Saistīta informācija