Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija pieaugušo izglītībā

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas pieaugušo izglītībā.

 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2024. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 1. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 

2024. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 5 akreditācijas pieaugušo izglītības sektorā.

 • Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā.
 • Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai.
 • Ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām.
 • Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
 • Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.
 • Nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas, kuras vismaz 2 gadus darbojas pieaugušo izglītības jomā:

 • organizācijas, kas nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma pieaugušo izglītības jomā. 

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2024. gadā Erasmus akreditācijas konkursā ir noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits - 5 akreditācijas pieaugušo izglītības sektorā.
Atlases procedūra Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Erasmus plāna periods

Erasmus plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.

Informācija par rezultātiem Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2024. gada konkursā:

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Akreditācijas gads

Organizācijas adrese

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļa vietnes adrese

1.

Biedrība "EAPN-Latvia"

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2021

Vaļņu iela 32 - 508, Rīga, LV-1050

E10049347

www.eapn.lv

2.

Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

E10239688

www.daugavkrasts.lv

3.

Biedrība "Sadarbības platforma"

Individuāla akreditācija

2022

"Pūpolmājas", Staudži, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4611

E10270655

www.sadarbibasplatforma.lv

4.

Biedrība "Vecmāmiņas.lv"

Individuāla akreditācija

2023

Rīga, Aleksandra Grīna bulvāris 1 - 14, LV-1048

E10161736

www.Erasmuspluska1prague.weebly.com

5.

Biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2020

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

E10001509

www.llka.lv

6.

Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”

Individuāla akreditācija

2020

Dzirnavu iela 3a – 22, Rīga, LV-1010

E10050438

www.sadarbibastikls.lv

7.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Individuāla akreditācija

2023

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

E10047010

www.dttt.lv

8.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

2022

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

E10154203

www.lnb.lv

9.

Latvijas Universitāte

Individuāla akreditācija

2023

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

E10208898

www.lu.lv

10.

Ogres tehnikums

Individuāla akreditācija

2022

Aizupes, Tīnūžu pagasti, LV-5015

E10164822

www.ovt.lv/

11.

SIA  "LZRA IZGLĪTĪBAS CENTRS"

Individuāla akreditācija

2023

Pulkveža Brieža iela 15 - 7, Rīga, LV-1010

E10297442

www.lzraic.lv

12.

SIA  HOTEL SCHOOL,  Viesnīcu biznesa koledža

Individuāla akreditācija

2020

Smilšu iela 3, Rīga, LV1050

E10176704

www.hotelschool.lv

13.

SIA "DIJA"

Individuāla akreditācija

2022

Aleksandra Čaka iela 40, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011

E10290993

www.dija.lv

14.

SIA "DORUS"

Individuāla akreditācija

2023

Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012

E10287974

www.dorus.lv

15.

SIA "GP KONSULTĀCIJAS"

Individuāla akreditācija

2023

Rīga, Lomonosova iela 1 k-4, LV-1019

E10297005

www.konspektigp.lv

16.

SIA "Magnetic Professional"

Individuāla akreditācija

2022

Gustava Zemgala gat. 78-1, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039

E10233615

www.magneticpro.lv

17.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Individuāla akreditācija

2022

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126

E10230820

www.vtdt.lv

18.

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"

Individuāla akreditācija

2022

Pilsoņu iela 13, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002

E10143383

www.stradini.lv