Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ jaunatne

Par programmu, mērķiem, dalībniekiem

Programma Erasmus+ (2021-2027) sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, iegūt jaunas kompetences un pieredzi, veicināt sociālo iekļaušanu, līdzdalību, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā.

 

Programmas Erasmus+ (2021-2027) jaunatnes jomas mērķis ir veicināt mobilitāti neformālās izglītības jomā un aktīvu jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību, kā arī veicināt sadarbību, sociālo iekļaušanu, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā. 

Programmā Erasmus+  jaunatnes jomā var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

Programmā projektus var iesniegt:

  • nevalstiskas organizācijas;
  • pašvaldības;
  • valsts vai pašvaldības iestādes; 
  • neformālās jauniešu grupas (atsevišķos projektu veidos);
  • uzņēmumi (atsevišķos projektu veidos).

Detalizēta informācija par iesniedzējiem pieejama katra projekta veida aprakstā.

Informatīvie materiāli