Pārlekt uz galveno saturu

SALTO resursu centrs

SALTO resursu centrs ir tiešsaistes platforma, lai veicinātu un sekmētu darbu ar jaunatni, piedāvājot dažādas starptautiskas mācību un tīklošanās aktivitātes jauniešiem un darba ar jaunatni veicējiem, kā arī jomas treneriem un pētniekiem. Resursu centrs izstrādā arī dažādus rīkus un stratēģijas jaunatnes politikas atbalstam valsts un starptautiskā līmenī.

 

Jaunatnes jomā SALTO centru darbs ir vērsts uz ES jaunatnes programmu (“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”) kvalitātes un ietekmes uzlabošanu un atbalstu darbam ar jauniešiem Eiropā, kā arī jauniešu attīstību. Tas ietver:

  • neformālās un mācīšanās atzīšanas veicināšanu visā Eiropā,
  • mācības un darba ar jaunatni metožu un rīku izstrādi un dokumentēšanu,
  • jauniešu projektu kvalitātes uzlabošanu, izmantojot mācību kursus, rīkus un praktiskas publikācijas un norādījumus,
  • iekļaušanas veicināšanu darbā ar jauniešiem visā Eiropā,
  • platformu Eiropas jaunatnes darbinieku mācību iespējām, kā arī informāciju par mācību īstenotājiem darba ar jaunatni jomā;
  • instrumenta Youthpass, kas atbalsta neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu apstiprināšanu jaunatnes mobilitātes un darba ar jaunatni darbībās, koordinēšanu un īstenošanu.

SALTO resursu centri īsteno mācības, ņemot vērā jaunatnes jomā aktuālos tematus (līdzdalība un informētība, iekļaušana un daudzveidība, apmācība un sadarbība) kā arī reģionu dalījumu aktivitātēs iesaistāmām valstīm (Austrumu partnerības valstis un Krievija, Vidusjūras dienvidu reģions, Rietumbalkānu reģions).

Plašāka informācija pieejama vietnē www.salto-youth.net.

SALTO resursu centru mērķis ir uzlabot programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitāti un ietekmi sistēmiskā līmenī, nodrošinot valstu aģentūrām un citiem izglītībā, mācībās un darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem zināšanas un kompetences, resursus, informāciju un mācības konkrētās jomās.

SALTO resursu centra mērķgrupas ir ikviens interesents, kura ikdiena ir saistīta ar jaunatnes jomu - jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, skolotāji, sociālie darbinieki, jomas pētnieki, kā arī jauniešu līderi (aktīvi un pieredzējuši jaunieši, kas darbojas NVO, ir izstrādājuši projektus u.tml.) u.c. jaunatnes jomā iesaistītie.

SALTO resursu centrs darbojas kā starpnieks starp Eiropas jaunatnes politiku, programmām un to lietotājiem. Līdz ar to, SALTO piedāvā dažādus rīkus, piemēram:

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Mācībām var pieteikties ikviens interesents, kura ikdiena ir saistīta ar jaunatnes jomu - jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, skolotāji, sociālie darbinieki, jomas pētnieki u.c. Mācībās var pieteikties arīKatru mācību uzsaukumā ir atrodama informācija par mērķgrupu, kurai konkrētās mācības ir paredzētas.

Jā, var pieteikties uz vairāk nekā 1 mācībām, tomēr būtu vēlams pieteikties tikai uz tām, kas atbilst mācīšanās vajadzībām un jauniegūtās zināšanas var būt noderīgas pēc atgriešanās, veicot darbu ar jaunatni. JSPA patur iespēju viena kalendārā gada ietvaros apstiprināt personas dalību ne vairāk kā 2 dažādās starptautiskajās mācībās.

JSPA atlasa dalībniekus un apstiprinātajiem dalībniekiem tiek segti ceļošanas un uzturēšanās izdevumi tikai uz tām starptautiskajām mācībām, kas tiek publicētas mūsu mājas lapas sadaļā “SALTO”. Dalībnieki var pieteikties arī uz starptautiskām mācībām, kuras īsteno NVO, bet tādā gadījumā atlasi un visus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus sedz konkrētā NVO, nevis JSPA.

Izvēloties sev vēlamās mācības, JSPA mājas lapas sadaļā “SALTO” var atrast saiti uz SALTO resursu centra mājas lapu, kurā pretendents tiešsaistē aizpilda mācību pieteikuma anketu angļu valodā un gaida atbildi no JSPA pārstāvja par apstiprināšanu, noraidīšanu vai iekļaušanu nosūtāmo dalībnieku rezerves sarakstā. Ja pretendents ir apstiprināts dalībai mācībās no JSPA puses, ir jāgaida apstiprinājums arī no organizatoru puses, par ko jāinformē JSPA atbildīgais pārstāvis. Jāņem vērā, ka gala lēmumu par dalību mācībās pieņem organizators, nevis JSPA.

Uz mācībām JSPA parasti atlasa ne vairāk kā 1-2 dalībniekus. Atlases procesā tiek vērtēta pretendentu motivācija un atbilstība organizatoru izvirzītajām prasībām. Pēc dalībnieku atlases beigām, katram no pretendentiem tiek paziņots rezultāts individuāli.

Kad pretendenta dalība mācībās tiek apstiprināta un ar viņu sazinās mācību organizatori, pretendents sazinās ar JSPA konkrēto mācību attiecīgo koordinatoru, no kura iepriekš tika saņemts JSPA apstiprinājums par dalību mācībās, par tālākajiem soļiem.

Pēc pretendenta apstiprināšanas JSPA ar mācību dalībnieku slēdz līgumu par došanos uz mācībām. Kad līgums ir abpusēji parakstīts, JSPA izraksta rēķinu par līdzmaksājumu 28.46 EUR apmērā, pēc kura apmaksas JSPA veic ceļošanas biļešu un ceļojuma apdrošināšanas iegādi, kas dalībniekam tiek nosūtītas elektroniski uz e-pasta adresi.

Dalībniekam, dodoties uz mācībām, nav jāmaksā dalības maksa, taču ir jāapmaksā līdzmaksājums 28.46 EUR apmērā.

Dodoties uz mācībām, JSPA nodrošina dalībnieka apdrošināšanas polises iegādi un sedz ceļa izdevumus no dalībnieka dzīves vietas līdz mācību norises vietai (ja ir nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu mācību norises valstī,  pēc atgriešanās no mācībām, dalībnieks iesniedz ceļa izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumu, kur ir pievienotas oriģinālās sabiedriskā transporta biļetes un to iegādes čeki; JSPA nesedz taksometra izdevumus, ja vien tā nav iespējami lētākā cena vai vienīgā transportlīdzekļa iespēja), savukārt mācību organizatori nodrošina nakšņošanu un ēdināšanu mācību norises vietā.

Pēc atgriešanās no mācībām 2 mēnešu laikā dalībniekam ir jāorganizē informācijas izplatīšanas pasākums ne mazāk kā 15 cilvēkiem. Dalībniekam JSPA ir jāiesniedz mācību atskaite un ceļa izdevumu atlīdzināšanas forma (ja šādi izdevumi bijuši). Atskaitē ir jānovērtē sava pieredze mācībās, jāpievieno organizētā informācijas izplatīšanas pasākuma dalībnieku (minimālais dalībnieku skaits ir 15 personas) saraksts (parakstu lapa), jāpievieno publikācijas ekrānšāviņš un jānosūta pa pastu ceļa izdevumus apliecinošus dokumentu oriģinālus (degvielas čeki, biļetes utml.).

Mācību atskaites, kā arī ceļu izdevumu atlīdzināšanas formas tiek pievienotas līgumam, kas tiek slēgts starp JSPA un dalībnieku.

Katru mācību noslēgumā dalībnieki tiek aicināti saņemt Youthpass* sertifikātu par dalību mācībās. Dalībnieki tiek aicināti aizpildīt arī Youthpass kompetenču sadaļu, lai tādējādi izvērtētu mācību laikā iegūtās zināšanas un prasmes.

Dalībnieki var saņemt arī JSPA apliecinājumu par dalību mācībās, sazinoties ar attiecīgo mācību koordinatoru.

 

*Youthpass - starptautisks sertifikāts, kas apliecina dalību ES neformālās izglītības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēs. Sertifikāts palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā un to var izmantot, lai izvērtētu mācīšanās mērķus, kā arī apzinātos mācībās iegūtās kompetences.