Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ jaunatne

Youthpass

“Youthpass” ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos un atzīšanu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu ietvaros. 

Vairāk par “Youthpass”.

 

"Youthpass" ir vairāk nekā sertifikāts. Tas ir rīks, ko var izmantot neformālās un ikdienas izglītībā darba ar jaunatni ietvaros.

"Youthpass" palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā. To var izmantot:

 • lai izvirzītu mācīšanās mērķus (saprastu, ko vēlos mācīties un kā to labāk izdarīt);
 • lai reflektētu un izvērtētu mācīšanās mērķus (saprastu kā, kad un ko esmu iemācījies);
 • lai veicinātu dalībnieka apzināšanos par pilnveidotajām un iegūtajām kompetencēm (kompetenču aprakstīšanas / sertifikāta veidošanas process);
 • lai atzītu pilnveidotās un iegūtās kompetences darba devējam/skolai, utt (saņemtais sertifikāts).

Neformālās izglītības aktivitātēs iegūts "Youthpass" sertifikāts apliecina tā saņēmēja kompetences. 

Kompetences = zināšanas + prasmes + attieksmes (motivācija) 

Piemērs: 

Zināšanas: jaunietis zina, kādēļ jāšķiro atkritumi, kā tas ietekmē vidi.

Prasmes: jaunietis prot šķirot atkritumus, ielikt atbilstošos atkritumus atbilstošas krāsas atkritumu tvertnēs. 

Attieksmes: lai notiktu atkritumu šķirošana, jaunietim jābūt motivācijai to darīt. 

“Youthpass” ir balstīts uz 8 Eiropas Savienības mūžiglītības kompetencēm:

 • Rakstpratības kompetence;
 • Daudzvalodu kompetence;
 • Matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs;
 • Digitālā kompetence;
 • Personīgā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence;
 • Pilsoniskā kompetence;
 • Uzņēmējdarbības kompetence;
 • Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

Youthpass sertifikāts sastāv no 3 daļām:

 • Pirmā lapa apliecina dalību projektā, tā satur galveno informāciju par projektu un datus par dalībnieku.
 • Otrā sadaļā vairāk ir aprakstīts par pašu projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem un trešajā sadaļā dalībnieki apraksta savus projekta laikā iegūtos mācīšanās rezultātus, balstoties uz 8 Eiropas Savienības mūžizglītības kompetencēm.
 • Specifiskas kompetences, kas neiekļaujas Youthpass definētajās kompetencēs, var tikt aprakstītas Youthpass sadaļās “Citas īpašas prasmes” vai “Ar pienākumiem saistītas kompetences”, atkarībā no Youthpass sertifikāta veida. 
 1.  Jāpiereģistrējas tīmekļa vietnē 
 2.  Jāievada apstiprinātā projekta numurs (piemēram, 2021-3-LV02-KA105-999999) kā parole, lai izveidotu sertifikātus konkrētajam projektam.
 3.  Jāievada informācija par projektu un par dalībnieku (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
 4.  Jāapkopo dalībnieku mācīšanās ieguvumi (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
 5.  Jāizdrukā "Youthpass" (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri).
 6.  Jāparaksta "Youthpass" (paraksta projekta koordinators un organizācijas likumīgais pārstāvis).
 7.  Jāizsniedz "Youthpass" projekta dalībniekiem, kas izteikuši vēlēšanos saņemt šo dokumentu.

NB!  "Youthpass" var saņemt visi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieki. Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt "Youthpass" , kā arī nodrošināt  "Youthpass" katram dalībniekam, kas to pieprasa. 

2019. gada 16. septembrī izsniegto YOUTHPASS sertifikātu skaits sasniedza 1 000 000!

“Youthpass” sertifikātus iespējams izveidot angļu, vācu, franču un citās valodās. Vairāk par to, kādos projektu veidos kādās valodās ir iespējams izveidot sertifikātus var uzzināt šeit. 

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” sertifikātus ir iespējams izveidot arī latviešu valodā!

 

Kontaktinformācija:

Agija Lāce
Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (sadarbība ar universitātēm, Youthpass)