Pārlekt uz galveno saturu
Skolēni klasē mācās

Aicinām pieteikties kontaktsemināram par skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes īstenošanu

07.10.2022. 12:04
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA

No 2022. gada 2. līdz  5. novembrim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte” (Long-term learning mobility of school pupils”), kas notiks Santanderā, Spānijā.

 

Pasākums organizēts, lai:

  • diskutētu par skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes pievienoto vērtību;
  • uzzinātu par skolēnu ilgtermiņa mobilitātes pārvaldības stratēģiju;
  • noteiktu instrumentus, lai uzlabotu un novērtētu ietekmi uz skolām;
  • uzzinātu labās prakses piemērus;
  • iegūtu jaunus kontaktus 2023. gada projektu pieteikumu konkursiem.

Semināram aicināti pieteikties pamatizglītības un vidējās izglītības profesionāļi (skolotāji, direktori), kuri ir ieinteresēti skolēnu ilgtermiņa mobilitātes īstenošanā. Priekšroka tiks skolām, kuras ieguvušas Erasmus akreditāciju skolu izglītībā, taču aktivitātē varēs piedalīties arī neakreditētās skolas.

 

Pasākuma apraksts un programma: šeit.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 vieta. Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 13. oktobris.

 

Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit. 

 

Pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas. 

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja