Pārlekt uz galveno saturu
Ekrāns, no kura plūst ārā dāžādas ikonas - dators, telefons, komentāri u.c.

Iespēja pieteikties semināram par digitālo kompetenču uzlabošanu izglītībā un mācībās

25.05.2022. 17:14
Izglītība un mācības

No 2022. gada 13. līdz 16. septembrim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Digitālo kompetenču uzlabošana izglītībā un mācībās” (Enhancing Digital Competences in Education and Training), kas notiks Tallinā, Igaunijā.

 

Semināru organizē, lai atrastu partnerus ar līdzīgām interesēm un izstrādātu idejas jaunām sadarbības partnerībām IKT un digitālās pārveides jomā. Pasākumā būs iespēja dalīties pieredzē un atklāt jaunas pieejas digitālajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot starpnozaru un transversālās sadarbības veidošanai starp dažādām nozarēm un organizācijām.

 

Pasākumam aicināti pieteikties pārstāvji no skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoriem, kā arī skolotāju profesionālās pilnveides iestādēm, pieaugušo izglītības centriem, uzņēmumiem, pētniecības institūtiem un citām organizācijām, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ sadarbības partnerības projektus.

 

Semināra darba valoda – angļu.

 

Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā.

 

Informācija par semināru pieejama arī pasākuma mājaslapā.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Pārstāvjiem no Latvijas seminārā pieejamas 4 vietas.

 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegtie pieteikumi tiek pieņemti, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas) un nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 7. jūnijs.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180,00 EUR. Individuālā atbalsta finansējums (viesnīcas izdevumu segšanai) tiks pārskaitīts pirms pasākuma. Ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Pasākums tiek finansēts no 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja