Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ TCA seminārs, burbulī zaļa pilsēta ar dažādām ikonām

Aicinām pieteikties Erasmus+ starptautiskam semināram par zaļo domāšanu un praksi vides ilgtspējas veicināšanai

11.12.2023. 17:10
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2024. gada 20. līdz 22. martam Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – starptautisku tematisko semināru “Zaļā domāšana un prakse vides ilgtspējas veicināšanai” (Green Practices for Increasing Environmental Sustainability), kas notiks Rīgā.

 

Starptautiskā semināra mērķis ir padziļināt izpratni par prioritāti “Vide un klimata pārmaiņu novēršana”, lai sekmīgi īstenotu un integrētu zaļo praksi Erasmus+ programmas (2021-2027) projektu aktivitātēs, tādējādi stiprinot zaļās pārejas ieviešanu un praksi, ilgtspējīgu izaugsmi un videi draudzīgu uzvedību.

 

Semināra dalībnieki:

  • uzzinās par Erasmus+ programmu un vienu no prioritātēm “Vide un klimata pārmaiņu novēršana";
  • veicinās izpratni par zaļo pārveidi Eiropas politikas un Erasmus+ programmas kontekstā;
  • paplašinās izpratni, vērtēšanas un komunikācijas prasmes par enerģijas patēriņu, transportu, atkritumiem, bioekonomiku un dzīves cikla novērtējumu;
  • iepazīsies ar dažādiem atbalsta mehānismiem;
  • gūs dziļāku ieskatu, kā veiksmīgāk īstenot Erasmus+ projektus zaļās pārveides kontekstā; 
  • apmainīsies ar idejām un dalīsies ar labo praksi par semināra tēmu; 
  • iegūs jaunus kontaktus saviem nākotnes projektiem.

Seminārā plānotas gan ekspertu prezentācijas, darba grupas, gan arī iesaistošas tīklošanās aktivitātes. Dalībniekus sagaida lomu spēle par klimata pārmaiņu aspektiem, ekspertu prezentācijās par vides ilgtspējas ietekmes faktoriem, dalībnieki uzzinās par videi draudzīgu praksi un "zaļo" pieeju organizāciju attīstībai.  Dalībniekiem būs iespēja turpināt darbu paralēlajās darba grupās par tematiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņu, transportēšanu, atkritumiem, bioekonomiku un dzīves ciklu novērtējumu, kā arī piedalīties interaktīvā spēlē par oglekļa pēdas nospieduma identificēšanu. Semināra beigās dalībnieki būs aicināti piedalīties vīzītē uz organizāciju, kurā ieviesti zaļās prakses pasākumi.

 

Semināram aicināti pieteikties vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, potenciālie vai esošie Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā, pārstāvji no atbalsta organizācijām, kas ikdienā risina ar zaļo pārveidi saistītus jautājumus. 

 

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.  

 

Pasākuma darba valoda – angļu. 

 

Pieteikšanās semināram pagarināta līdz 2024. gada 22. janvārim, iesniedzot šādus dokumentus: 

 

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

 

Vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.  

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 45 vietas. 

 

Atbalstītajiem dalībniekiem var tikt segti uzturēšanās izdevumi (2 naktis), kā arī ēdināšanas izmaksas visa pasākuma laikā. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks. 

 

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta. 

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit.  

 

Papildu informācija:  

Ieva Stulpiņa
Vecākā eksperte