Pārlekt uz galveno saturu
Pieci dažādu rasu jaunieši tur rokās globusu

Iespēja pieteikties starptautiskam semināram par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar mazāk iespējām

22.06.2022. 17:05
Izglītība un mācības

No 2022. gada 26. līdz 29. septembrim Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Atbalsta sniegšana nelabvēlīgā situācijā esošo personu grupu un izglītojamo ar mazāk iespējām iekļaušanai” (Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities), kas notiks Lēvenā, Beļģijā.

 

Pasākumu organizē, lai:

  • veicinātu pieaugušo izglītības iestāžu izpratni par internacionalizāciju;
  • veidotu sadarbības tīklus un atrastu partnerus turpmākajiem mācību mobilitātes projektiem, kuri ieinteresēti nelabvēlīgā situācijā esošo personu grupu iekļaušanā;
  • dalītos ar pieredzi un labo praksi;
  • labāk izprastu noteikumus, kas attiecas uz Erasmus+ projektu īstenošanu;
  • izstrādātu un īstenotu mobilitātes un sadarbības partnerības projektus.

Semināram aicinām pieteikties:

  • organizācijas, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
  • organizācijas, kas strādā ar izglītojamiem ar mazākām iespējām (mazkvalificētiem un/vai bezdarbniekiem);
  • pieaugušo izglītības darbinieki/skolotāji/mācībspēki/nodrošinātāji, valsts un privāto organizāciju pārstāvji, padomdevējas iestādes, politikas veidotāji, pasniedzēji un izglītotāji. Priekšroka tiek dota organizācijām, kuru projekta pieteikumā (mobilitātes vai sadarbības partnerības) plāno iesaistīt izglītojamos ar mazākām iespējām.
  • jaunpienācēji Erasmus+ programmā, kā arī organizācijas, kurām jau ir zināma pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Pasākuma programma (157.53 KB)

 

 

 

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. jūlijs.

 

Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja