Pārlekt uz galveno saturu
Konference runātājs auditorija

Latvijas augstskolas aicinātas pieteikt dalību Erasmus+ Baltijas informatīvajām dienām 2021

20.07.2021. 09:41
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA

No 2021. gada 20. līdz 21. oktobrim Tallinā (Igaunijā) Erasmus+ Nacionālā aģentūra Igaunijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Erasmus+ Nacionālo aģentūru Lietuvā organizē Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2021. Šobrīd starptautiskās sadarbības pasākums plānots klātienē, taču, mainoties epidemioloģiskajai situācijai Baltijas valstīs, pasākuma norise var tikt pārcelta tiešsaistē.

Pasākums aptvers četras augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātes Erasmus+ programmas 2021-2027 ietvaros: Starptautiskā mobilitāte, Erasmus Mundus Kopīgās maģistra programmas (sagatavošana un īstenošana), Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs, Žana Monē aktivitātes.

Darba kārtība: 

 

 

Pasākuma darba valoda ir angļu valoda.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2021 ir paredzētas Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem. Vienlaikus aicināti piedalīties Eiropas Komisijas, Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA, partnervalstu Nacionālo Erasmus+ biroju pārstāvji.

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2021 ir tradicionāls pasākums, kas secīgi tiek organizēts Baltijas valstīs. Igaunijā tas notika 2014. gadā, Lietuvā 2016. gadā, bet Latvijā 2018. gadā. Vairāk informācijas par šī gada semināriem atrodama Igaunijas Erasmus+ Nacionālās aģentūras mājaslapā.

Lai pieteiktos pasākumam, nepieciešams iesniegt izpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā lietvedībā iesniegti pieteikumi, tos nosūtot uz e-pastu: info@viaa.gov.lv, tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 6. augusts (līdz plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Apstiprinātie dalībnieki septembrī saņems informāciju par viesnīcas rezervēšanas iespējām pasākuma norises vietā, un, ja pasākums notiks klātienē, atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti faktiskie ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180 eiro, un tiks atlīdzināti izdevumi par viesnīcu (1 nakts). Ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts 2020. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Papildu informācija:

Vineta Straume VIAA Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv Tālrunis: 67559501