Pārlekt uz galveno saturu
Rokā tur zaļu spuldzīti

Pagarināta pieteikšanās semināram par izglītības ilgtspējību Eiropā

24.01.2022. 17:29
Izglītība un mācības
Partnerības sadarbībai
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA

No 2022. gada 15. līdz 18. februārim Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes kontaktsemināru “Zaļās partnerības sadarbībai” (“G- PAC: Green partnerships for cooperation”).

 

Seminārā sniegs informāciju par kvalitatīvu Erasmus+ KA2 projektu pieteikumu izstrādi un īstenošanu, pievēršot projektos uzmanību Erasmus+ horizontālās prioritātes “Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām” jautājumu risināšanai. Pasākumā uzmanība tiks vērsta uz zaļo izglītību Eiropā un tās integrēšanu sadarbības un maza mēroga partnerībās, izglītības ilgtspējīgas attīstības principiem un dažādu organizāciju un iniciatīvu zaļajām praksēm. Pasākumam aicinām pieteikties skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoru pārstāvjus, kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ KA2 (Maza mēroga partnerības KA210 un Sadarbības partnerības KA220) projektu izstrāde par semināra tēmu.

 

Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 28. janvāris. 

 

Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Pasākums finansēts no 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Papildu informācija:

Vineta Straume
Vecākā eksperte