Pārlekt uz galveno saturu
Divi cilvēki strādā pie datoriem

Iespēja pieteikties starptautiskam semināram par maza mēroga partnerību projektu īstenošanu pieaugušo izglītībā

07.10.2022. 12:50
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA
SALTO mācības

No 2022. gada 29. novembra līdz 2. decembrim Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Maza mēroga partnerību projektu īstenošana pieaugušo izglītībā; formālā darba pieaugušo izglītībā integrācija”(Implementation of small scale partnerships for adult education: integration work in formal adult education), kas notiks Øystese, Norvēģijā.

 

Semināra mērķis ir veidot jaunus kontaktus un attīstīt idejas maza mēroga partnerību projektiem (KA210) pieaugušo izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot tēmai par bēgļu/imigrantu integrāciju viņu jaunajās mītnes zemēs.

 

Pasākums organizēts, lai:

  • izstrādātu jaunas idejas, lai uzlabotu darbu ar integrāciju formālajā pieaugušo izglītībā;
  • diskutētu par situāciju pieaugušo izglītībā iesaistītajās valstīs;
  • uzzinātu Norvēģijas izglītības sistēmas, īpaši akcentējot formālo pieaugušo izglītību, pieredzi;
  • diskutētu par ietekmi (iespējama Impact+ rīka izmantošana);
  • uzzinātu informāciju par projektu pieteikuma izstrādi;
  • informētu par EPALE platformu.

Seminārā aicināti piedalīties pieaugušo izglītības jomas pārstāvji. Seminārs galvenokārt ir paredzēts skolotājiem, vadītājiem un citiem, kas strādā formālajā pieaugušo izglītībā un kas ir ieinteresēti uzzināt, kā uzsākt maza mēroga partnerības Erasmus+. Dalībniekiem jābūt bez vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ programmā (piemēram, dalībnieki, kuri ir tikai vienu reizi bijuši kā koordinatori un/vai bijuši tikai 3 partnerībās).

 

Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā.

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Pasākuma darba valoda – angļu.

 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegtajam pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 24. oktobris.

 

Pasākums tiek finansēts no 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanos (3 naktis) un ēdināšanu semināra laikā sedz uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

 

Papildu informācija:

Sarmīte Rutkovska
Nodaļas vadītāja