Pārlekt uz galveno saturu
divi cilvēki pēta dokumentus

Karjeras atbalsta speciālistiem iespēja piedalīties Erasmus+ starptautiskajā kontaktseminārā

03.12.2021. 09:40
Izglītība un mācības
Sadarbības un mācību aktivitātes TCA

No 2022. gada 13. līdz 16. februārim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Bez strupceļiem - atbalsts visa ceļa garumā" (“No Dead Ends – Guidance Supporting all the Way”).

 

Seminārā skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvjiem ir iespēja iegūt plašāku informāciju par karjeras atbalsta jautājumiem, dalīties ar labo praksi un pieredzi, kā arī atrast projekta partnerus un veicināt projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā. Seminārā aicinām pieteikties pārstāvjus no skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoru organizācijām, kuri ikdienā strādā ar karjeras atbalsta jautājumiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ projektu izstrāde saistībā ar semināra tēmu.

 

Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā.

 

 

 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 17. decembris. 

 

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

 

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

 

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks. Pasākums tiek finansēts no 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

 

Vineta Straume

Erasmus+ programmas departamenta

Stratēģisko partnerību nodaļas

Vecākā informācijas speciāliste

Tālrunis: +371 67559501

E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv