Pārlekt uz galveno saturu
Attēlā redzams dators ar ikonām

Iespējams iesniegt projektu pieteikumus centralizētā projektu konkursā “Erasmus+” virtuālā apmaiņa

06.09.2022. 15:00
Jaunatne

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka centralizētā projektu konkursa “Erasmus+” virtuālā apmaiņa (ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH) pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika). “Erasmus+” virtuālās apmaiņas mērķi ir:

  • veicināt starpkultūru dialogu ar trešām valstīm un sekmēt iecietību, izmantojot iedzīvotāju savstarpējo saziņu tiešsaistē un balstoties uz digitālām, jauniešiem ērti lietojamām tehnoloģijām;
  • veicināt dažādus virtuālās apmaiņas veidus kā papildinājumu “Erasmus+” fiziskajai mobilitātei, ļaujot lielākam jauniešu skaitam gūt starpkultūru un starptautisku pieredzi;
  • uzlabot kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, it īpaši interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanā, lai apkarotu diskrimināciju un radikalizāciju;
  • sekmēt studentu, jauniešu un jaunatnes darbinieku digitālo un vispārīgo prasmju attīstību, tostarp svešvalodu izmantošanu un darbu grupā, jo īpaši lai uzlabotu nodarbinātību;
  • ar izglītības palīdzību veicināt pilsoniskumu un kopīgās vērtības — brīvību, iecietību un nediskrimināciju;
  • stiprināt jaunatnes dimensiju ES attiecībās ar trešām valstīm;
  • izplatīt un stiprināt Eiropas vērtības.

Plašāka informācija par šo centralizēto projektu veidu pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Erasmus+” virtuālā apmaiņa.

 

Projekta pieteikuma iesniegšana

“Erasmus+” virtuālās apmaiņas centralizētie projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 20. septembra plkst. 18.00 (pēc vietējā laika) tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA). Lai iesniegtu projektu pieteikumu, ir jāizvēlas viena no divām zemāk minētajām virtuālajām apmaiņām, atkarībā no pieteikumā iekļautajiem trešo valstu reģioniem, kas nav saistīti ar programmu:

Plašāku informācija par minēto reģionu valstīm aicinām skatīt "Erasmus+" programmas vadlīniju A daļas sadaļu "Atbilstīgās valstis".

 

Centralizētos projektu pieteikumus administrē EK izpildaģentūra EACEA. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) par “Erasmus+”centralizētajām aktivitātēm jaunatnes jomā veic informēšanas funkciju.