Pārlekt uz galveno saturu
attēls kas raksturo sadarbību

Izsludināts centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO”

06.12.2022. 19:00
Jaunatne

Līdz 2023. gada 23. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika) organizācijām ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus “Erasmus+” centralizētajā projektu konkursā “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO”.

 

Sadarbības partnerību galvenais mērķis ir sniegt iespēju organizācijām paaugstināt savas darbības kvalitāti un nozīmi, attīstīt un stiprināt partneru tīklus, palielināt spēju kopīgi darboties starptautiskā līmenī, veicot starptautisku organizācijas darbību gan apmainoties ar jaunām praksēm un metodēm, gan daloties ar idejām. Projektu mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses izstrādi, nodošanu un/vai ieviešanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, kas veicina sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

 

Projekta rezultātiem jābūt atkārtoti izmantojamiem, tālāk nododamiem, pielāgojamiem un, ja iespējams, tiem jābūt ar starpdisciplināru pieeju. Paredzams, ka ar atlasīto projektu darbības rezultātiem organizācijas dalīsies vietējā, reģionālā, valsts un starpvalstu līmenī.

Būtiska informācija

Projekta pieteikumu var iesniegt jebkura programmā “Erasmus+” iesaistītā organizācija, kas reģistrēta ES dalībvalstī vai programmā asociētā trešā valstī. Tie jāiesniedz tiešsaistē Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai (EACEA) līdz 2023. gada 23. marta plkst. 18.00 (pēc Latvijas laika).

 

Detalizēta informācija par projektu konkursu, pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem, pieejamo finansējumu u.c. informāciju ir pieejama EK tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”.