Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas

Publicētas Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas

24.06.2021. 15:09
Izglītība un mācības

Eiropas Komisija publicējusi Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas. Tās izveidotas, lai pastiprinātu iekļaušanas un daudzveidības dimensiju programmā, veicinot vieglāku piekļuvi finansējumam plašākam organizāciju lokam un sasniedzot vairāk dalībnieku ar ierobežotām iespējām.  

Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija ietver:

  • vienotas definīcijas dažādās nozarēs, mērķgrupās un konkrētus ar iekļaušanu saistītus mērķus;
  • organizācijām un dalībniekiem programmā pieejamo aktivitāšu aprakstu, lai nodrošinātu to visplašāko pieejamību;
  • norādes nacionālajām aģentūrām, resursu centriem un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai;
  • avotus, lai smeltos iedvesmu un iepazītu labo praksi iekļaušanas un daudzveidības jomā Erasmus+ programmā.

Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2021. – 2027. gadam kā galvenā prioritāte ir izvirzīta vienlīdzīgu iespēju un piekļuves veicināšana, iekļaušana, daudzveidība un taisnīgums. Organizācijām, plānojot un īstenojot projektus, jādomā par šo projektu iekļaujošo raksturu un, izmantojot programmas mehānismus un resursus, jāpadara aktivitātes pieejamas visplašākajam iespējamam dalībnieku lokam, tajā skaitā dalībniekiem ar ierobežotām iespējām.

Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas ir pieejamas šeit.