Pārlekt uz galveno saturu

Mobilitātes aktivitātes profesionālajā izglītībā

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē profesionālās izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes audzēkņiem, neseniem absolventiem un mācekļiem.

 • Dalība prasmju (Skills) konkursos ārvalstīs  
  • Finansējumu  piešķir arī personālam, mentoriem un ekspertiem, kuri pavada audzēkņus.
  • Ilgums: no 1 līdz 10 dienām. 
 • Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvēju grupu mobilitāte

  • Audzēkņu grupa no nosūtošās organizācijas var mācīties un/vai papildināt ar darba vidē balstītām mācībām savas zināšanas un prasmes uzņēmumā citā valstī. Skolotājiem, pasniedzējiem vai citam kvalificētam izglītības personālam no nosūtītājorganizācijas jāpavada audzēkņi visā darbības norises laikā un jāsniedz norādījumi viņu mācīšanās procesā.

  • Ilgums: no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi profesionālās izglītības apguvēji grupā).

 • Īstermiņa audzēkņu mobilitāte
  • Audzēkņi, nesenie absolventi un mācekļi var pavadīt mācību periodu ārvalstīs profesionālo izglītību un apmācību nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura aktīvi darbojas šajā jomā vai darba tirgū.
  • Ilgums: no 10 līdz 89 dienām. 
 • Ilgtermiņa audzēkņu mobilitāte
  • Audzēkņi, nesenie absolventi un mācekļi var pavadīt ilgāku mācību periodu ārvalstīs ārvalstīs profesionālo izglītību un apmācību nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura aktīvi darbojas šajā jomā vai darba tirgū.
  • Ilgums: no 90 līdz 365 dienām. 

Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projektos profesionālās izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes profesionālās izglītības speciālistiem - sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības un profesionālās tālākizglītības un apmācības jomas skolotājiem un visu citu veidu ekspertiem un darbiniekiem, kuri nav pedagoģiskais personāls.

 • “Ēnošana” darbā
  • Ilgums: no 2 līdz 60 dienām.
 • Nodarbību vadīšana
  • Ilgums: no 2 līdz 365 dienām.
 • Kursi un mācības
  • Ilgums: no 2 līdz 30 dienām.
 • Ekspertu uzņemšana
  • Organizācijas var uzaicināt no ārvalstīm tādus skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu un apmācību uzņēmējorganizācijā.
  • Ilgums: no 2 līdz 60 dienām.
 • Skolotāju uzņemšana praksē
  • Organizācijas var uzņemt mācību jomas skolotājus, kuri vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs.
  • Ilgums: no 10 līdz 365 dienām.
 • Sagatavošanās vizītes
  • Organizācijas var plānot sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises. Sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes atbalsta pasākumi. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību iekļaujošā rakstura, tvēruma un kvalitātes uzlabošanai.