Pārlekt uz galveno saturu
Aplī saliktas plaukstas un pa vidu puzles gabaliņi

Projektu darbnīca par “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” projektiem (II līmenis)

24.05.2024.
Jaunatne
Darbs ar jaunatni
Mācības
Datums
28. augusts, 2024—30. augusts, 2024
Laiks
09:00—19:00
Norises vieta
Vieta tiks precizēta
Pieteikšanās slēgta

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus līdz 12. jūnijam pieteikties divu līmeņu klātienes projektu darbnīcām par programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Parnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības) projektiem. Darbnīcas notiks 28.06.-30.06.2024. (1.līmenis) un 28.08.-30.08.2024. (2.līmenis). Katrā darbnīcu līmenī paredzēts fokusēties uz dažādiem mērķiem, lai veiksmīgi izprastu projektu veidu un izstrādātu savas idejas projekta pieteikumu.

 

Mācību ietvaros katrai komandai paredzētas divas klātienes mācības (1. un 2. līmeņa darbnīcas), “mājas darbi” un mentora atbalsts (mentora atbalsts tiks nodrošināts pēc 2. līmeņa mācībām un līdz projektu iesniegšanas termiņam 2024. gada rudenī) - tas nepieciešams veiksmīgu, dalībnieku organizācijas vai pašvaldības vajadzībās balstītu mērķu sasniegšanai, atbilstoša projekta veida piemērošanai un neskaidru jautājumu projekta pieteikuma izstrādes procesā risināšanai.

 

1. līmeņa darbnīcā (28.06.-30.06.2024., viesnīca “Baltvilla” Baltezerā) paredzēts:

 • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
 • iegūt zināšanas par jaunatnes politiku un neformālo izglītību projektu “Partnerības sadarbībai” kontekstā;
 • uzzināt par programmas “Erasmus+” Partnerības sadarbībai projektiem un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
 • domāt par sava projekta ideju un iegūt atgriezenisko saiti par to, konsultējoties ar mācību vadītājiem un JSPA ekspertu;
 • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

2. līmeņa darbnīcā (28.08.-30.08.2024., norises vieta tiks precizēta) paredzēts:

 • definēt projekta idejas gala versiju un strādāt pie projekta pieteikuma detalizētas sagatavošanas;
 • gūt vērtīgus padomus un ieteikumus no mācību vadītājiem un JSPA eksperta projekta idejas detaļu izstrādē un pieteikuma rakstīšanā;
 • izstrādāt projekta pieteikumu tiktāl, lai pēc darbnīcas būtu iespējams to pabeigt individuāli un iesniegt 2024. gada oktobra projektu konkursā;
 • iegūt jaunus kontaktus un apmainīties ar pieredzi ar citu organizāciju pārstāvjiem.

Par “Erasmus+” 2. pamatdarbību “Partnerības sadarbībai” un projektu veidiem

Galvenais “Partnerības sadarbībai” projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām un plānotās ietekmes, izdala divus projektu veidus:

 1. Sadarbības partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu pieredzējušām organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Sadarbības partnerības projekti”.
 2. Maza mēroga partnerības projektu mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti. Detalizētāk par šo projektu veidu iespējams uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Maza mēroga partnerības projekti”.

Mācībās būs iespēja izvēlēties savam profilam un idejai atbilstošo projektu veidu un strādāt pie tā pieteikuma izstrādes. Vairāk informācijas par abiem projektu veidiem – programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

 

Pieteikšanās

Dalībnieku profils:

 • organizācijas ar vēlmi un iespēju sadarboties gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem;
 • pieredzējušas jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.;
 • organizācijas, kas līdz šim nav startējušas JSPA izsludinātajos “Partnerības sadarbībai” projektu konkursos.

! Mācībām aicinām pieteikties dalībniekus, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, kā arī komandās pa 2-3 organizācijas/pašvaldības pārstāvjiem. Lūgums katram organizācijas pārstāvim aizpildīt pieteikuma anketu individuāli.

 

Pieteikšanās process

Pieteikšanās 1. līmeņa mācībām iespējama līdz 12. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu.

 

Vēršam uzmanību, ka, lai iegūtu pilnīgu ieskatu un izpratni par jaunatnes jomu un projektu “Partnerības sadarbībai” veidu, visi mācību dalībnieki ir aicināti piedalīties abos darbnīcu līmeņos. Pieteikuma anketa uz 2. līmeņa mācībām netiks sludināta publiski, bet 1. līmeņa mācību dalībniekiem tiks izsūtīta personīgi jūlijā. Dalībai 2. līmeņa mācībās tiks apstiprināti vien tie pretendenti, kas piedalījās 1. līmeņa mācībās.

 

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

Dalības maksa

Dalība mācībās ir bez maksas. JSPA sedz izmitināšanas divvietīgos numuriņos, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību 2. līmeņa noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

 

Radās jautājumi?

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Kristīnu Kļimoviču (e-pasts: kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv, tālr.: +371 67356284) vai vecāko projektu vadītāju Leldi Vaivodi (lelde.vaivode@jaunatne.gov.lv).