Pārlekt uz galveno saturu
Mācību klase ar skolēniem

Efektīvāka izglītība ar IKT

06.09.2023.
Izglītība un mācības
Digitālā pārveide

2022./2023. mācību gadā Rīgas 88. vidusskolā tika īstenots Erasmus+ īstermiņa skolu mācību mobilitātes (KA122) projekts “Padarīsim izglītību efektīvāku ar IKT”, lai nodrošinātu skolotājiem visaptverošu apmācību un praktisku pieredzi Web 2.0 rīku efektīvai izmantošanai klasē.

 

Uzlabojot skolotāju kompetences, galvenais mērķis bija dot viņiem iespēju izveidot dinamisku, novatorisku un interaktīvu mācību vidi, kā arī veicināt sadarbību.

 

Klasēs tika radīta atmosfēra, lai skolēnus mudinātu uz sadarbību, līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos. Ieviešot digitālos rīkus, galvenais uzdevums bija skolēniem sniegt iespēju uzņemties atbildību par savu mācību ceļu un attīstīt 21. gadsimtam svarīgas prasmes. Skolēnus ir svarīgi nodrošināt ar nepieciešamām digitālās pratības prasmēs, lai veicinātu viņu izaugsmi. Skolas mērķis bija uzlabot viņu spējas orientēties, novērtēt un efektīvi izmantot digitālos resursus, vienlaikus veicinot atbildīgu un ētisku digitālo praksi. Iekļaujot digitālos rīkus mācību praksē, svarīgi  ir pozicionēt savu skolu kā līderi novatorisku mācību metožu jomā: veidot mācību vidi, kas piesaista studentus, un kuri ir ieinteresēti jaunākajās tehnoloģijās, kā arī piedzīvot mūsdienīgu un dinamisku izglītības ceļojumu.

 

Projekta īstenošanas laikā skolas pedagogi piedalījās visaptverošā un praktiskā Web 2.0 rīku skolotāju apmācības kursā Antālijā, Turcijā. Šīs apmācības izpētīt plašu digitālo rīku un metožu klāstu, ko pēc kursa apgūšanas skola integrēja ikdienas nodarbībās klasē un stundu plānos. Skolotāji saņēma specializētu apmācību par īpašiem rīkiem, lai vēl vairāk uzlabotu savas digitālās prasmes. Pēc kursa apgūšanas skolotāji motivēja savus skolēnus izmantot šos rīkus, lai sadarbotos, radītu un dalītos zināšanās, veicinot interaktīvāku un saistošāku mācību vidi: digitālo resursu, tostarp izglītojošu video, pamācību un e-grāmatu izstrādi un koplietošu. Šie resursi kalpoja kā papildu materiāli, lai atbalstītu skolēnu mācīšanos gan klasē, gan ārpus tās. Veicot šīs daudzveidīgās aktivitātes, galvenais mērķis bija atbalstīt un uzlabot Web 2.0 rīku izmantošanu mācīšanas procesā.

 

Projekta īstenošanas rezultātā gan skolotāji, gan skolēni ir apguvuši jaunas digitālās prasmes un zināšanas, kas ļaus pārliecinoši izmantot Web 2.0 rīkus mācību procesā. Tas ir devis iespēju efektīvi orientēties digitālajā vidē un izmantot tehnoloģijas, lai uzlabotu savu izglītības pieredzi. Skolotāji ir veiksmīgi integrējuši Web 2.0 rīkus savās klases aktivitātēs un stundu plānos, tādējādi radot dinamiskāku un interaktīvāku mācību vidi. Izmantojot digitālos rīkus, skolotāji ir veicinājuši lielāku skolēnu iesaistīšanos un līdzdalību, uzlabojot mācīšanos rezultātus. Web 2.0 rīku iekļaušana ir veicinājusi arī skolēnu entuziasmu mācīties. Viņi ir aktīvi iesaistīti sadarbības projektos, satura veidošanā un zināšanu apmaiņā, izmantojot digitālos rīkus, lai sazinātos un sadarbotos ar saviem vienaudžiem. Izmantojot tehnoloģijas, skola ir spējusi sniegt saviem skolēniem mūsdienīgu un atbilstošu mācību pieredzi, kas viņus sagatavo digitālajam laikmetam.

 

Rīgas 88. vidusskolas Erasmus+ projektu “Padarīsim izglītību efektīvāku ar IKT” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069529 līdzfinansē Eiropas Savienība.

Foto: Rīgas 88. vidusskola