Pārlekt uz galveno saturu
Image
Skolotāji Erasmus+ pieredzes apmaiņā sēž pie galda un klausās

Erasmus+ pedagogu izaugsmei

22.03.2023.
Izglītība un mācības

Erasmus+ programma piedāvā pedagogiem iespēju mācīties kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, dalīties pieredzē un apgūt kursus, kas veltīti aktuālākajiem izglītības jautājumiem.

Krāslvas Varavīksnes vidusskolas skolotāji Irina Gončarova, Jeļena Klimova, Valentīna Purpiša un Andrejs Jakubovskis no 26. februāra līdz 3. martam Itālijas Emīlijas-Romanjas reģiona

administratīvā centra Boloņā piedalījās Erasmus+ akadēmijas kursos „Efektīva formatīvā vērtēšana un atgriezeniska saite izglītībā”.

 

Kursi Erasmus+ akadēmijā sākās saskaņā ar programmu un noritēja stingri pēc plāna. Dalībnieki tika sadalīti vairākās grupās un vienā no tām pulcējās skolotāji no Nīderlandes, Dānijas un Latvijas. Nodarbības ilga 6 stundas dienā ar vienu 15 minūšu ilgu pārtraukumu, bet laiks paskrēja nemanot, jo skolotāji  ne tikai apguva teoriju, bet arī darbojās praktiski.

 

Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite padara visu izglītības procesu efektīvāku.

Image
Vīrietis ar sievieti fotografējas ar Erasmus+ sertifikātu rokās

Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite ļauj skolotājam sekot līdzi savu skolēnu attīstības procesam un intelektuālajai izaugsmei, laikus pamanīt viņu grūtības un vajadzības, kas dod iespēju koriģēt mācību metodes, mainīt pieeju un izvēlēties skolēniem piemērotākos uzdevumus.

 

Atsevišķas formatīvās vērtēšanas metodes Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tiek izmantotas jau sen un ir efektīvas, arī atgriezeniskā saite, ko skolotājs sniedz skolēnam un skolēns skolotājam, mums nebija atklājums. Taču šie kursi deva iespēju paplašināt pedagoģisko metožu klāstu un iepazīt dažādu valstu pieredzi, kas ir visvērtīgākais un svarīgākais skolotājiem, kuriem vienmēr jāseko līdzi aktualitātēm un pastāvīgi jāapgūst kaut kas jauns.

 

Mūsdienās ikviena skolotāja galvenais uzdevums ir, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, veicināt tādu domāšanas veidu, kas motivē nemitīgai attīstībai, intelektuālai izaugsmei, patstāvīgas zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšanai. Lai skolotājs būtu mūsdienīgs un veiksmīgs, viņam pašam jāspēj mainīties un iet līdzi laikam. Un tas nenozīmē, ka pedagogam jāpārzina tikai savs mācību priekšmets un mūsdienīgas mācību metodes. Svarīgi ir apgūt valodu, kas veicina attīstību un motivē intelektuālo izaugsmi. Nozīmīgu atbalstu sniedz arī Erasmus+.

 

Sarunājoties ar kolēģiem no Nīderlandes un Dānijas, Latvijas pārstāvji pārliecinājās, ka daudzās jomās ir vienotas problēmas, bet arī ir atšķirīgas problēmas. Piemēram, kolēģi no Nīderlandes formatīvajam vērtējumam savās mācību stundās agrāk veltīja mazāk laika. Savukārt Dānijas pārstāvji akcentēja, ka konkrētai metodei vai uzdevumam, kuru pielieto mācību procesā, gan no skolotāja, gan no skolēna puses ir atšķirīga vērtība.  

 

Piecas piesātinātas mācību dienas aizritēja nemanot. Īpaši emocionāla bija sertifikātu pasniegšanas ceremonija un mācību rezultātu apkopošana. Kopīgo nodarbību laikā mums izdevās sadraudzēties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī dalīties ar savām zināšanām. Bruņojušies ar savām jaunajām prasmēm, zināšanām un iemaņām, skolas pārstāvji devās uz dažādām valstīm, lai izmantotu, ieviestu, popularizētu un dalītos ar savu pieredzi ar citiem.

15. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā organizēja tikšanos, kurā kursu dalībnieki dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem, iegūtajām zināšanām un prasmēm. Ņemot vērā, ka mācību process skolotājiem nekad nebeidzas, arī turpmāk skola izmantos Erasmus+ programmas iespējas, lai dotos papildināt savas zināšanas un dalītos ar savām zināšanām un metodēm ar citu valstu skolotājiem.

 

Raksta autors: Andrejs Jakubovskis, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājs

 

Foto no Erasmus+ Akadēmijas arhīva, Boloņa, Itālija