Pārlekt uz galveno saturu
Cilvēki kopā ar suņiem

Erasmus+ projektā apgūst jaunas IKT metodes mācību procesa daudzveidošanai

02.02.2024.
Izglītība un mācības

Krāslavas ģimnāzijas seši skolotāji 2023. gada beigās piedalījās Erasmus+ projekta pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās (Using Technology in the Classroom)”, kas notika Splitā, Horvātijā.

 

Uzņemošā organizācija bija pieaugušo izglītības centrs "Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima", tas ir, Erasmus+ Courses Croatia (Horvātijā). Kursu laikā pedagogi apguva, kā sagatavoties dažādu IKT rīku, aplikāciju un tīmekļa platformu ieviešanai mācību stundās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu klasē, lai veicinātu motivāciju un radošumu. Tajā tika diskutēts par Mākslīgo intelektu un apgūtas ChatGPT, Pixabay, Adobe, WordPress, QR kodu izmantošanu, Wordwall, CANVA, GENIALLY, Padlet, MOODLE, Quizlet, digitālo tehnoloģiju pielietošana svešvalodu mācīšanās procesā, kā arī speciālās izglītības vajadzībām, praktiskās iemaņas, kā veidot augstāka līmeņa prezentācijas un kombinētās mācīšanās metodes.

 

Skolotāju atziņas no apmeklētajiem kursiem.

 

Anita Mateja - angļu valodas skolotāja: Erasmus+ apmācības sniedza lielisku iespēju skolotājiem iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un izpratni par izglītības sistēmām citās valstīs. Tajos bija arī iespēja paplašināt profesionālās kompetences, attīstīt starpkultūru prasmes un uzlabot mācību metodikas. Personīgi Anitai Matejai šis brauciens sniedza neaizmirstamu pieredzi un iedvesmojošu ceļojumu. Sadarbojoties ar kolēģiem no citām valstīm ieguvu jaunus draugus un sadarbības partnerus. Tika uzlabotas savas IT zināšanas un prasmes, darbojoties dažādās interneta vietnēs. Iegūtās zināšanas ļaus izmantot tās savā darbā un dalīties pieredzē ar kolēģiem, padarot mācību procesu interesantāku.

 

Ludmila Koževņikova – fizikas, dabaszinību un inženierzinātņu skolotāja: Interesanti, ka rokdarbu stundās skolēni izmanto lietotus materiālus un, piemēram, no stieples izloka taureni vai mašīnu, papildina ar papīru, plastilīnu, krāsām un gatavs dekors skolas gaitenī. Tas lietām piešķir otro dzīvi!

 

Interesanti bija redzēt skolēnu prezentācijas - plakātus par dažādām tēmām - interneta pirmsākumi, telefonu vēsture, zinātnieku biogrāfijas un daudzas citas, visas tiek veidotas uz A2 papīra un ir ieliktas rāmīšos zem stikla. Un nav jāmeklē datoros vai mapēs, ejot pa skolu var uzzināt daudz pieejamas un uzskatāmas vizuāli skaistas un saturīgas informācijas.

 

Lāsma Dzirkale – angļu valodas skolotāja: Horvātijā izglītība sākas ar bērnudārzu no 6-7 gadu vecuma. Tālāk seko pamatizglītība, kas ir obligāta,  no 1.- 8. klasei. 14 gadu vecumā skolēni turpina mācības ģimnāzijā, arodskolā, tehnikumā vai mākslas skolās (mūzikas, dejas, māksla). Mācības vidējās mācību iestādēs ilgst 4 gadus.  1.-4. klasēs skolēni mācās pie viena skolotāja, 5.-8. klasē  priekšmetus māca dažādi skolotāji. Pirmā svešvaloda parasti ir angļu valoda.  Horvātijā, sevišķi tūristu iecienītajās vietās, gandrīz visi iedzīvotāji prot runāt angliski, jo ir jākomunicē ar tūristiem. Otrā svešvaloda ir kā izvēles mācību priekšmets. Parasti tā ir vācu, itāļu vai spāņu valoda.

 

Vērtēšana ir 5 baļļu sistēmā. Sākumskolā tikai 1. klases skolēni pirmo pusgadu saņem vērtējumus aprakstoši, pēc tam tiek izmantota vērtēšana ballēs.

 

Ilona Stepiņa – tehnoloģiju un dizaina skolotāja: Pēdējā izglītības reforma Horvātijā beidzās pirms 15 gadiem, un jauna netiek plānota. Tas ir liels pluss, jo pēc katras jaunas reformas ir nepieciešams ilgāks periods, kura laikā pie ieviestajām izmaiņām pierod gan skolēni, gan vecāki, gan pedagogi, un rezultāti ir paredzamāki.

 

Sākumskolas skolotāja Rasma Krumpāne: Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi deva vienreizēju iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes IKT jomā, kā labāk un veiksmīgāk pielietot jaunās tehnoloģijas mācību procesā, lai sniegtu atbalstu pedagogiem un mācības padarītu daudzveidīgākas.

 

Kursi notika pieredzējušu un brīnišķīgu pasniedzēju vadībā, kuri uzdeva interesantus uzdevumus, dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. Visinteresantākās bija āra aktivitātes. Šāda veida apmācības būtiski palīdz angļu valodas apguvē un pilnveidē.

 

Skaidrīte Gasperoviča un Ilona Stepiņa, Erasmus+ projekta koordinatores Krāslavas ģimnāzijā.

 

Erasmus+ projektu Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000138502 "Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās" līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: Krāslavas ģimnāzija