Pārlekt uz galveno saturu
Septiņi cilvēki stāv pie roll-up banera

Erasmus+ projektā izstrādā jaunu pašmācības platformu profesionālajām izglītības iestādēm

19.07.2023.
Izglītība un mācības

Lai palīdzētu profesionālajām izglītības iestādēm pārvarēt mūsdienu izaicinājumus digitālajā vidē un dažādot mācīšanās iespējas, Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Čehijas, Itālijas, Spānijas, Rumānijas un Portugāles kopš 2021. gada novembra īsteno Erasmus+ programmas projektu “Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās” (Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)).

 

Jau Covid-19 pandēmijas laikā skaidri izgaismojās tādas problēmas kā profesionālās izglītības un apmācību sistēmu nepilnības un zems digitalizācijas līmenis. Turklāt pandēmijas radītās sekas ir radījušas zināmus sarežģījumus apmācāmo programmā un darba vidē balstītu mācību modeļa ieviešanā, kas ir profesionālās izglītības galvenie elementi.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības jomu, veicinot izglītības iestāžu mācību programmu uzlabošanu, īstenojot darba vidē balstītu apvērstu mācību modeli. Paredzams, ka projekta rezultāti palielinās profesionālo izglītības iestāžu kapacitāti un veicinās nepieciešamās kompetences, lai tās spētu veiksmīgāk digitalizēt savus pakalpojumus un mācību programmas.

 

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības paņēmiens, kurā apvieno zināšanu apguvi mācību klasē ar praktiskām iemaņām darba vidē uzņēmumā.

Šādas mācības nostiprina prasmes, kas noder dažādu darba pienākumu veikšanai. Salīdzinoši jauna mācību forma darba vidē ir apvērstās mācības jeb flipped learning. Pierādīts, ka, pielietojot tradicionālās mācību metodes, tiek patērēts salīdzinoši daudz laika teorijas izklāstam klasē, līdz ar to pietrūkst laika praktiskiem darbiem, diskusijām ar biedriem un padziļinātai prasmju apguvei. Apvērsto mācību ietvaros tiek izmantotas modernas informāciju tehnoloģijas, kā arī nodrošināta piekļuve kvalitatīviem mācību materiāliem (video, pašpārbaudes testi, interaktīvi uzdevumi u.c.), kas apmācāmajiem ir pieejami jau pirms nodarbības. Šādā veidā klātienes nodarbības laiku var veltīt padziļinātai kompetenču pilnveidei.

 

Vēl nesen (2023. gada 5. un 6. jūlijā) Muğla Sıtkı Koçman universitātē, Turcijā, norisinājās trešā projektu partneru tikšanās, kurā piedalījās arī profesionālās izglītības eksperti. Projekta noslēdzošajā posmā partneri uzsāka darbu pie pašmācību platformas izveides profesionālo izglītības un apmācību iestāžu digitalizācijai un apvērstās darba vidē balstītas mācīšanās īstenošanai. Tika arī pārrunātas vēl citas aktivitātes, ko nepieciešams īstenot sekmīgai projekta rezultātu izpildei.

 

“Pašmācību platformā būs pieejami praktiski mācību materiāli profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, pasniedzējiem, to uzņēmumu pārstāvjiem, kas īsteno apmācību programmas saviem darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem ir aktuāls jautājums par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos un tās īstenošanu savā organizācijā vai tikai konkrētas mācību programmas ietvaros,” min Svetlana Tomsone, Baltijas Datoru Akadēmijas projektu vadītāja.

Mācību materiāls sastāvēs no septiņiem moduļiem, kuros tiks ietvertas prezentācijas, pašpārbaudes testi un mājasdarbi par dažādām tēmām:

  • Moodle mācību vadības sistēma;  
  • Atvērto izglītības resursu (OER) platformas;
  • Digitālo mācību plānošana un īstenošana;
  • Mācību dalībnieku iesaiste tiešsaistes mācībās;
  • Digitālā satura izstrāde;
  • Vērtēšana darba vidē balstītā apvērstās mācīšanās procesā;
  • Jaunās tehnoloģijas darba vidē balstītām mācībām.

Platformā tiks publicēta informācija arī par praktiskiem tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot savu mācību programmu digitalizēšanai un apvērsto mācību īstenošanai. Būs pieejami gan apraksti, gan arī video par šādiem tiešsaistes rīkiem un programmām: Explain Everything, Greenshot, H5P, Kahoot, Padlet, Rise, Prezi, Google Forms, Canva un Adobe Express.

 

Pašmācību platformas testa versija interesentiem būs pieejama jau šī gada augustā. Pašreiz projekta mājaslapā var iepazīties ar līdzšinējiem projekta rezultātiem un materiāliem, kuri var noderēt profesionālajām izglītības un apmācību iestādēm. Mājaslapā ir publicēta gan mācību programma, kurā ietverta informācija darba vidē balstītas apvērstās mācības izstrādi, kā arī rokasgrāmata par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos.

 

Arī sociālo tīklu kontos regulāri tiek publicēta informācija gan par projekta aktualitātēm, gan arī ir pieejami raksti par darba vidē balstītu apvērsto mācību modeli.

 

Plašāka informācija par projektu pieejama projekta mājaslapā, kā arī projekta sociālo mediju kontos Facebook un Linkedin.

 

Erasmus+ projekta vadošais partneris ir Baltijas Datoru Akadēmija.

 

Projekta partneri: Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija); ProEduca z.s. (Čehija); Archivio della Memoria (Itālija); Centro Superior de Formación Europa Sur (Spānija); Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija); EIA – Ensina, Investigacao e Administracao S.A. instituting entity of ATLANTICA – Instituto Universitario (Portugāle).

 

Erasmus+ projekts Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117 ““Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās” (Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)) tiek īstenots no 2021. gada novembra un līdz 2023. gada 31. oktobrim, un to līdzfinansē Eiropas Savienība.