Pārlekt uz galveno saturu
Vīrietis sēž pie galda un runā. daudz cilvēki sēž zālē un klausās, aizmugurē projektors

Erasmus+ projektā uzlabo digitālās un finanšu prasmes mikrouzņēmumos

30.05.2024.
Izglītība un mācības
Sadarbības partnerības

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera kopā ar sešām organizācijām no Latvijas, Kipras, Itālijas, Nīderlandes un Portugāles īstenoja Erasmus+ Sadarbības partnerības projektu pieaugušo izglītībā “Mikrouzņēmumu digitālā finanšu pratība” / DIFILIM - Digital Financial Literacy for Microenterprises”.

 

Projekta galvenais mērķis bija uzlabot digitālās un finanšu prasmes mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos, izstrādājot mācību programmu. Tas sevī ietvēra virkni pakārtotu uzdevumu, piemēram, digitālās un finanšu pratības trūkumu identificēšanu, uzņēmumu aptaujāšanu un iesaisti, mācību materiālu izstrādi un apmācību organizēšanu.

 

Projekta īstenošanā tika izstrādāta un piemērota mācību programma lai sniegtu šīs prasmes, izmantojot vairākas metodes, tostarp e-mācību platformu.

 

Galvenās aktivitātes projekta īstenošanā ietvēra:

  • uzņēmumu iesaisti pētnieciskajos darbos – būtisks elements, kas a identificēt digitālās un finanšu pratības trūkumus un vajadzības. Vajadzības tika aprakstītas digitālās finanšu pratības rokasgrāmatā mikrouzņēmumiem un ir pieejamas visās partnervalstu valodās;
  • mācību materiālu izstrādi, balstoties uz pētnieciskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, kā arī uzņēmēju reālajām vajadzībām;
  • klātienes pasākumu un apmācību organizēšanu projekta noslēgumā, lai iepazīstinātu dalībniekus ar projekta rezultātiem un izstrādātajiem mācību materiāliem, kā arī apgūtu praktiskas zināšanas. Turklāt apmācību procesā tika izmantota arī izstrādātā platforma, kas nodrošināja plašāku materiālu pieejamību un elastību.

Īstenojot projektu, bieži vien  ir jāsaskaras arī ar dažādiem izaicinājumiem. Arī šajā projektā, lai sasniegtu visus izvirzītos mērķus, bija jāsaskaras ar izaicinājumiem, piemēram, materiālu izstrādē bija jāņem vērā atšķirtības starp visām partnervalstīm. Papildus tam bija arī citi izaicinājumi, kas nebija tiešā veidā kontrolējami un ietekmēja projekta realizāciju, piemēram, Krievijas iebrukums Ukrainā, joprojām spēkā esošie Covid ierobežojumi un personāla maiņa partneru organizācijās. Neskatoties uz to, projekta komandai bija skaidri uzstādīti sasniedzamie mērķi, kas arī tika realizēti. Skaidra vīzija par sasniedzamajiem rezultātiem bija kritiski svarīga un ļāva komandai fokusēties uz būtiskāko. Komandas prasme pielāgoties bija tas, kas ļāva sasniegt uzstādītos mērķus, jo varēja efektīvi komunicēt un operatīvi sadarboties, lielā mērā arī pateicoties atziņām par digitālo pratību, kas projekta laikā bija iegūtas.

 

Starptautiskā partnerība sniedza vairākas būtiskas atziņas un papildināja projektu. Jāpiebilst, ka daļa partneru bija ar iepriekšēju savstarpējās sadarbības pieredzi, kas nozīmēja daudz brīvāku sadarbības vidi. Dažādie partneru profili nodrošināja plašu un daudzveidīgu ekspertīzi, kas kombinācijā ar brīvo sadarbības formu ļāva būt efektīviem un atvērtiem ideju apmaiņai un pilnveidei. Komunikācija bija viens no veiksmīgas projekta realizēšanas atslēgas punktiem.

Pieredzes apmaiņa un galvenās projekta atziņas

 

Projekta tēma vēljoprojām ir ļoti aktuāla un bija īpaši nozīmīga projekta īstenošanas laikā, jo Covid pandēmijas izraisītās pārmaiņas padarīja digitālās prasmes vēl svarīgākas, līdz ar to arī bija būtiski augusi nepieciešamība pēc jaunu tehnoloģiju apgūšanas. Arī projekta partneri guva vērtīgu pieredzi un zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas saistībā ar digitālo pratību. Partneri varēja viegli aizgūt un ieviest projekta laikā apkopotās atziņas, pilnveidojot savas digitālās prasmes un pārnest tās arī uz savām organizācijām. Digitālās tēmas bija ļoti aktuālas arī no partneru konkurētspējas un kapacitātes celšanas viedokļa, kas ļāva partneriem pašiem testēt un pārbaudīt izstrādātos materiālus savās organizācijās.

 

Starptautiskā pieredze ir būtisks pienesums, jo tā sniedz plašāku perspektīvu un veicina labāku izpratni par digitālās un finanšu izglītības nozīmi dažādos kontekstos.

Erasmus+ Sadarbības partnerības projekts pieaugušo izglītībā Nr. 2021-1-LV01-KA220-ADU-000028225 “Mikrouzņēmumu digitālā finanšu pratība” / DIFILIM - Digital Financial Literacy for Microenterprises” tika īstenots no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Plašāka informācija par realizēto projektu un tā rezultātiem pieejama projekta mājaslapā: https://difilim.eu/.

 

Foto: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera