Pārlekt uz galveno saturu
Image
Skolēni un skolotāji mežā, ziemā

Erasmus+ projektā veicina izpratni par vides saudzēšanas un klimata pārmaiņu jautājumiem

15.02.2022.
Izglītība un mācības
Projekta īstenošana
Image
Projekta saglabāt zemi logo

Veicināt izpratni par globālu vides problēmu risināšanu sabiedrībā, radīt praktiskus risinājumus, kā arī sadarboties ar citām organizācijām globālu vides problēmu apzināšanā un līdzdarboties vides akcijās.

Saglabāt zemi – mums nav cita ceļa kurp doties! Tā domā un dara Gulbenes novada vidusskolas kolektīvs. Trīs gadus kopā ar partnerskolām no Ungārijas, Turcijas, Rumānijas un Itālijas īstenoja Erasmus+ projektu par vides saudzēšanu un globālo klimata pārmaiņu izpratni. Lai kopīgi organizētu konkrētas aktivitātes, jau partnerības izstrādē skolas savstarpēji vienojās par konkrētiem darbiem, sanāksmēm un aktivitātēm vides problēmu risināšanā. Tā kā dalībskolas ir ar dažādām tradīcijām un pieredzi, tad kopīgās aktivitātes mācīja gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus. Skolas projekta komanda katrai projekta aktivitātei izgatavoja īpašus A5 formāta diplomus, kas nodrošināja visu skolēnu līdzdarbošanos un kurus var izmantot kā apliecinājumus dalībai citos skolēnu apmaiņas projektos. Skolēni gatavoja iepazīšanās kolāžas par dalībskolu valstīm, izstrādāja projekta logo un balsoja par vislabāko. Sanāksmē Gulbenē dalībnieki prezentēja projekta publicitātes lielformāta plakātus un logo, kas nodrošina projekta atpazīstamību skolas vidē. Bet, lai apmeklētāji varētu iepazīties ar īstenoto projektu un tā ieguvumiem, Gulbenes novada domes ēkā ir izvietots lielformāta plakāts par projektu.

 

Partnerības dalībnieki salīdzināja valstu atrašanās vietu ģeogrāfisko stāvokli, vides politiku, bioloģisko daudzveidību un izstrādāja katrai skolai piemērotas vides aktivitātes. Starptautiskās tikšanās notika dažādos gadalaikos. Latvijā projektā iesaistītie skolēni un skolotāji tikās ziemā un kopīgi gan slēpoja, gan slidoja. Pirmo reizi ziemas aktivitātes izbaudīja dalībnieki no Gaziantepas (Turcijas), Džoijas Dell Colle (Itālijas), Kraiovas (Rumānijas) un Budapeštas (Ungārijas).

Image
Nodarbība skolā pie galdiem ar koka ripām

 

Projektā tika realizētas dažādas aktivitātes:

 • klimatu pārmaiņu salīdzināšana katrā no valstīm, globālu vides problēmu apspriešana un risinājumu meklēšana;
 • 12 koku iestādīšana katrā valstī, lai pievērstu sabiedrības uzmanību par dabas resursu saglabāšanu un nozīmīgumu. Visu valstu skolēni Budapeštā piedalījās Ciprešu stādīšanā, Kraiovas komanda stādīja Magnolijas, abas Gazinatepas skolas – Pistācijas, savukārt mūsu skola (Latvijas komanda) iestādīja 12 Vilkābeles;
 • saulespuķu stādīšana un audzēšana - jau 10 gadus katru pavasari savos dārzos stādām saulespuķes, tāpēc arī mūsu partneri saņēma aploksnes ar saulespuķu sēklām. Tomēr, atsevišķām skolām saulespuķu stādīšana bija izaicinājums, jo, piemēram,  Gaziantepā augsne ir smaga un tai ir nepieciešams īpaši nodrošināt mitrumu, Kraiovas skolēni dzīvo pilsētvidē, kur jāsaskaņo stādīšanas pasākumi, arī Budapeštā iespēja stādīt pašiem bija skolas pagalmā.
 • putnu būru izgatavošana un uzstādīšana kokā;
 • lielformāta vides spēļu un modeļu izstāde no otrreizējiem materiāliem. Budapeštas skolēni mācīja izmantot skārda bundžas un rast citus tehniskus risinājumus;
 • pētniecisko darbu veidošana, lai izzinātu vides problēmas partnerības valstīs;
 • Gulbenes novada vidusskolas skolēni izstrādāja  trīs zinātniski pētnieciskos darbus, tos aizstāvēja Vidzemes Augstskolas konferencē un Itālijā;
 • tikšanās Budapeštā ar brīvās cīņas Eiropas 2017. gada junioru čempionu, lai mudinātu skolēnus nodarboties ar sportu, veicinot veselīgu dzīvesveidu. 
  Image
  Stāda koku kopā ar skolēniem

 

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti arī skolēnu vecāki, kuri vadīja nodarbības vides aktivitāšu praktisko risinājumu un globālo klimata pārmaiņu izpratnes veicināšanai. Andis Caunītis kopā ar dēlu vadīja nodarbību par koka bioloģisko vērtību, Daumants un Guna Dreiškeni –  “Šķiro viegli!”, Vilnis Meisītis - meža plānošana. Augsti vērtējama vecāku atsaucība, kuri sagatavoja nodarbības angļu valodā un tās novadīja kopā ar citiem skolēniem un skolotājiem.

 

Projektā esam pilnveidojuši digitālās prasmes, izmantojot arvien jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Īstenojām arī virtuālo sadarbību - trīs dienu laikā izzinot Gaziantepas (Turcijas) skolu skatījumu par globālajām klimata pārmaiņām. Tomēr, neskatoties uz epidemioloģisko situāciju, izdevās būt arī klātienē Gaziantepā, lai veiktu analīzi, aptaujas un intervijas projekta noslēgumam. Turcijas kolēģi parādīja arī Vides māju, kurā veido modeļus par energoefektivitāti, Vides mācību centru dabā – priežu mežā, kurā skolēnu komandas apgūst izdzīvošanas prasmes. Budapeštas kolēģi demonstrēja energoefektivtātes piemērus, kā tiek ražota elektroenerģija, kā darbojas metro bez vadītāja, kā notiek elektromobiļu testēšana, lai skolēniem radītu izpratni par modernajām tehnoloģijām nākotnē.

 

Partnerības apmaiņas pasākumos skolas rūpējās, lai dalībnieki izjustu katras valsts dzīvesveidu, vidi, klimatu, tautas tradīcijas. Skolu apmaiņas partnerība ir pievērsusi sabiedrības uzmanību vides problēmām un saudzēšanai, radījusi iespēju izplatīt vides pasākumus citās valstīs un iesaistīt kopīgā darbā. Latvijas komanda aktualizēja un dalījās ar savām vides tradīcijām, kuru savos kolektīvos iedzīvināja arī mūsu partneri - “Sauli mūsu pilsētā!”, makulatūras vākšana, putnu būru gatavošana un uzstādīšana, zinātniski pētniecisko darbu izstrāde par bezatkritumu pieeju (Zero waste), lietoto materiālu izmantošana jaunu priekšmetu radīšanā un citas aktivitātes.

 

Image
Projektā iesaistītie skolotāji un skolēni pie Brīvības pieminekļa

Veiksmīgai projekta realizācijai tika izveidota skolotāju komanda -  Marta Katrīna Anže, Ilze Ilgsaliete, Dace Virziņa, Rūta Enika, Evita Zālīte, Daiga Bleikša, Arnita Zipova, Raisa Raga, Guntis Princovs, Tatjana Pētersone, Nataļja Baltace. Lai gan projekts bija domāts vecāko klašu skolēniem, uz radošajām darbnīcām savās klasēs aicināja arī sākumskolas klašu kolektīvi. Projekta reālā darbība notika visos vecumposmos, piesaistot aktivitātes dažādiem mācību priekšmetiem. Piedaloties šādos projektos skolēni kļūst atvērtāki, motivētāki, drošāki, radošāki, atsaucīgāki iekļauties Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību darbā. Mācību priekšmetu skolotāji novērtē skolēnu izaugsmi un skolotājiem radīto iespēju paplašināt uz kompetencēm balstītu mācību saturu. Aktivitāšu ietekmi izjuta gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, kas deva iespēju paplašināt vides aktivitāšu izplatīšanu kopienās.

 

Erasmus+  māca atvērties, domāt globāli, ieklausīties, būt tolerantiem, iejusties svešā vidē, izkāpt no savas komforta zonas.

 

 

Projekts “Saglabāt zemi – mums nav cita ceļa kurp doties” (Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go), Nr. 2018-1-LV01-KA229-046958_1, īstenots no 2018. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam un to  līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Gulbenes novada vidusskola ir partnerības koordinatore. Projekta partneri - Gaziantep Anadolu Lisesi (Turcija), Budapesti Gepeszeti SZC Oveges Jozsef  Szakgimnaziuma es Szakkozepiskolaja (Ungārija), Scoala Gimnaziala Decebal Craiova (Rumānija), I.I.S.S. CANUDO  pilsēta GIOIA DEL COLLE PIETRINA (Itālija), Gaziantep Vehbi Dincereler Fen Lisesi  (Turcija).

 

 

Foto: Gulbenes novada vidusskola