Pārlekt uz galveno saturu
Image
Klasē savstarpēji sarunājas projekta dalībnieki, skolotāji no vairākām valstīm

Informācijas tehnoloģiju integrēšana izglītībā

27.03.2022.
Izglītība un mācības
Image
Plakāti par informācijas tehnoloģiju integrēšanu izglītībā

Kopš 2013. gada Rīgas Raiņa vidusskola aktīvi piedalās starptautiskos sadarbības projektos izglītības jomā. Izglītības iestāde ir pārliecinājusies, ka šāda veida sadarbības projekti ir neaizvietojami, lai skolas mācību procesu veidotu

interesantāku, skolēniem motivējošāku un daudzveidīgāku.

 

2018. gadā skola uzsāka Erasmus+ projekta “Informācijas tehnoloģiju integrēšana izglītībā“ (Integration of information technology to education realizēšanu. Iepriekš skola bija piedalījusies Eiropas Savienības projektos kā partneris, bet šī bija pirmā pieredze koordinatora statusā.

 

Vadoties no iepriekšējās pieredzes, skola izveidoja savu stratēģiju partnerības izveidē. Stratēģijas pamatā ir nepieciešamība izvēlēties vismaz vienu zināmu partneri, kura kompetence, atbildība pret projekta uzdevumiem ir pārbaudīta iepriekš kopīgi realizētos sadarbības projektos, tādējādi  gūstot drošības sajūtu, ka projekta realizācijas laikā ir vismaz viens partneris,  uz kuru var paļauties. Būtiski ir iegūt arī jaunus sadarbības partnerus, lai iegūtu jaunu pieredzi. Tāpēc projektam tika piesaistīti jauni partneri no skolām, kuras ir kompetentākas un zinošākas par Rīgas Raiņa vidusskolu jautājumos, kuri tika iekļauti projekta aprakstā. Veidojot šādu partnerību, skolai ir iespēja gan sadarboties ar jau pārbaudītiem partneriem, gan arī iegūt jaunus sadarbības partnerus un bagātināt savu un sadarbības partneru pieredzi un zināšanu bāzi.

 

Erasmus+ projekts īstenots kopā ar partneriem no Portugāles, Polijas, Turcijas un Latvijas.

 

Projekta pamatmērķis bija pieredzes apmaiņa, lai veiksmīgāk izmantotu mūsdienās piedāvātās digitālās tehnoloģijas, tādējādi padarot mācību procesu interesantāku un skolēniem saistošāku.

Image
Scrach vide datorā

Uzskatām, ka projekta mērķi esam sasnieguši, jo,  pateicoties saturīgi bagātajām apmācībām, visi projekta partneri ieguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Kā pozitīvu piemēru varam minēt mācību priekšmetu pasniegšanu, izmantojot Scratch programmu, kuras pielietojumu apguvām Polijas skolas rīkotajās apmācībās.

 

Īpaši pārsteidza Portugāles skolas apmācību aktivitāšu augstais līmenis robotikā. Skolotāji apguva veidu,  kā izmantot 3D printeri, kā sagatavot maketus pirms 3D materiālu drukāšanas, kā programmēt robotus un tos izmantot sava mācību priekšmetu pasniegšanā.

 

Savukārt Turcijas skola demonstrēja, kā var motivēt cilvēkus ar invaliditāti iesaistīties programmēšanas aktivitātēs. Rīgas Raiņa vidusskolas pārstāvjiem šīs bija īpaši iedvesmojošas apmācības, jo skolā mācās skolēni ar invaliditāti.

 

Rīgas Raiņa vidusskola dalījās ar pieredzi, kā veidot interaktīvu apmācību procesu, īpaši, ja klasē ir bērni ar dzirdes traucējumiem vai nedzirdīgi skolēni.

Image
Erasmus+ projekta komanda

 

Pateicoties tam, ka skolas projektu vadītāja ir arī lektore Rīgas Tehniskajā universitātē un pasniedz kursu starpkultūru komunikācijā, pedagogi tika sagatavoti iespējamām kultūratšķirībām mācību aktivitāšu laikā. Šīs zināšanas arī palīdzēja veiksmīgāk koordinēt projektu.

 

Kā ikvienā starptautiskā sadarbības projektā, arī šajā neatņemama vērtība ir svešvalodu zināšanu atsvaidzināšana un pilnveide, citu valstu tradīciju un kultūru iepazīšana, iespēja redzēt sadarbības partneru skolas fizisko vidi un uzzināt interesantus faktus par izglītības sistēmām dažādās valstīs. Reizēm šķiet, ka esi šajā valstī jau bijis un zini par šīs valsts izglītības sistēmu, bet izrādās, ka ir notikušas būtiskas pārmaiņas konkrētajā izglītības sistēmā. Tādējādi, esam secinājuši, ka reizēm, arī atgriežoties valstī, kurā jau esi bijis, tomēr vari uzzināt daudz ko jaunu un profesionāli pilnveidoties.

 

Ja esat nolēmuši skolā uzsākt starptautisko sadarbību, tad iesakām:

  • veidot partnerības no jau zināmiem un jauniem sadarbības partneriem, ja ir tāda iespēja;
  • zinot starpkultūru atšķirības, ir vieglāk prognozēt projekta gaitu un sagatavoties mācību aktivitātēm ārpus Latvijas;
  • konsultēties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvjiem neskaidrību gadījumā un nevis patvaļīgi pieņemt risinājumus, kuri var izrādīties juridiski nekorekti;
  • būtiski piedalīties VIAA rīkotajos semināros vai apskatīties to video ierakstus, lai nepieļautu kļūdas projekta realizācijas gaitā;
  • iepazīties un sadarboties ar savas pašvaldības pārstāvjiem, ja esat tās pakļautībā;
  • izveidot skolā projekta komandu,  uz kuru var paļauties, kura ir motivēta, pārvalda svešvalodu, kurā projekts tiek realizēts;
  • vienoties ar projekta partneriem par informācijas izplatīšanas pasākumiem, lai projekta laikā izveidotie reprezentatīvie priekšmeti ar projekta simboliku būtu daudzveidīgi un neatkārtotos, kā arī izplatīti mērķtiecīgi, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju.
Image
Klasē sarunājas projekta dalībnieki

 

Vairāk informācijas par šo un citiem projektiem pieejama skolas mājaslapas www.rskola.lv sadaļā Starptautiskā sadarbība. 

 

 

Rīgas Raiņa vidusskolas Erasmus+ projektu “Informācijas tehnoloģiju integrēšana izglītībā“ (Integration of information technology to education) Nr. 2018-1-LV01-KA229-046955_1 līdzfinansē Eiropas Savienība. 

 

 

Foto: Rīgas Raiņa vidusskola