Pārlekt uz galveno saturu
Image
Erasmus+ projekta Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībādalībnieki

Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā

20.11.2022.
Izglītība un mācības

Mālpils novada dome (tagad Siguldas novada pašvaldība) no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam kopā ar Austrijas pašvaldību, Čehijas, Polijas un Francijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) īstenoja Erasmus+ programmas projektu pieaugušo izglītībā “Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā”.

 

Projektu īstenoja, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un senioru mācību motivāciju, izmantojot inovatīvas integrētas pieejas, tai skaitā starppaaudžu mācīšanos vietējā un starptautiskā līmenī.

 

Projekta laikā partnervalstis dalījās savā pieredzē un kompetencēs, lai izveidotu efektīvu un ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp dažāda veida pieaugušo izglītības organizācijām. Visi partneri kopā strādāja pie projekta rezultātiem,  organizēja starptautiskās mācību aktivitātes,  sadarbojās ar vietējiem asociētajiem partneriem, īstenotas trīs personāla mācību/mācīšanās aktivitātes (Latvijā, Čehijā un Francijā) un divas pieaugušo izglītojamo mobilitātes (Austrijā un Polijā).

 

Pirms katras starptautiskās mācību aktivitātes partneri analizēja, apkopoja un atlasīja informāciju par kultūras mantojumu atbilstoši izvēlētajām tēmām citu partneru reģionos, veidoja un izmantoja mācību materiālus par šīm tēmām. Pirms sanāksmes Čehijā visi partneri strādāja ar savu valstu/reģionu amatniecības kultūras mantojuma materiālu digitalizāciju, pirms sanāksmes Austrijā pētīja savu novadu lauksaimniecības mantojumu, pirms sanāksmes Polijā – dabas mantojumu, savukārt pirms sanāksmes Francijā –  kulinārijas mantojumu.

 

Projekta laikā izstrādāti daudzveidīgi materiāli -  divi žurnāli, kuros atspoguļota projekta gaita un rezultāti, rokasgrāmata starppaaudžu tikšanos plānošanai, starptautisko apmācību materiāli skolotājiem, veidotas arī virtuālās izstādes un citi materiāli.

 

Katrā valstī notika gan projekta pieteikumā plānotas, gan arī iepriekš neplānotas aktivitātes, radoši pielāgojoties 2022. un 2021. gada izaicinājumiem. Austriešu kolēģi izstrādāja izlaušanās spēles “Vīns un noziegumi” (Wine&Crime) saturu un sagatavoja vairākus spēles komplektus saistībā ar novada vīnkopības un lauksaimniecības tradīcijām, bet klātienes pasākumu aizlieguma laikā organizēja plašu pētniecības darbu par novada kultūras mantojumu.

 

Čehijā seniori kopā ar bērnudārzu bērniem regulāri gatavoja tradicionālos ēdienus, stādīja un audzēja puķes, dziedāja un dejoja, daloties pieredzē par kultūras mantojumu dažādās jomās: dabā, lauksaimniecībā, kulinārijā.  Viņi organizēja vairāk nekā 30 radošās darbnīcas brīvprātīgajiem senioriem. Pandēmijas laikā čehu kolēģi visas savas starppaaudžu programmas pārnesa uz tiešsaistes platformām, gatavoja tiešsaistes sesijas, tiešsaistes sporta nodarbības un ir ierakstīja tejui 60 videoklipus — pasakas — kopā ar čehu lasošajām vecmāmiņām un vectēviem,  savukārt bērni ilustrēja pasakas un sūtīja zīmējumus uz senioru centru.

 

Francijas un Polijas kolēģi organizēja dažādas radošās darbnīcas, seminārus un mācību ekskursijas ar izzinošo spēļu elementiem.

 

Latvijā organizēja daudzveidīgas jauniešu un senioru kopīgas aktivitātes: ēdienu gatavošanas darbnīcas "Vecmāmiņas virtuvē" (gatavotās receptes apkopotas vienā krājumā), lietišķās mākslas studijas "Urga" jubilejas izstādes kataloga izveidi, jauniešu un senioru mācību ekskursijas uz Maizes māju un Latgales kultūras, izglītības, reliģiskā un kulinārijas mantojuma iepazīšanai. Fotogrāfijās dokumentēts senais maizes cepšanas process un izveidota brošūra par to. Projektā izveidota un visus trīs gadus veiksmīgi darbojās Senioru universitātes grupa Mālpilī ar regulārām mācībām, kas notika vienreiz nedēļā (projekta pirmajā gadā klātienē, otrajā un trešajā gadā Zoom platformā). Trešajā gadā Siguldas pašvaldība pārņēma projektu, paplašinot tā darbību. Tika izveidotas senioru mācību grupa Siguldā un nodrošinātas IT individuālās apmācības senioriem, katram piesaistot savu konsultantu – vidusskolēnu.

 

Radošas aktivitātes virtuālajā vidē. Lielākais virtuāli - praktiskais partneru kopdarbs bija izstāde "Lietu un vietu biogrāfijas". Katrā partnervalstī seniori tika aicināti nofotografēt savas ģimenes vēsturei nozīmīgus kultūras mantojuma priekšmetus un izveidot to aprakstus, vajadzības gadījumā iesaistot jaunāko paaudzi darbu noformēšanā. Tapa skaista un emocionāla izstāde, kurā fotografētie priekšmeti tika realitātē izstādīti attiecīgajā partnera valstī, bet pārējie partneri saņēma aprakstus un fotogrāfijas.

 

Projekta pievienotā vērtība un inovācija ir dažādu paaudžu iesaistīšanās. Jaunieši ne tikai nodeva senioriem savas IT prasmes, bet daudz vairāk kā iepriekš sazinājās ar vecāko paaudzi un mācījās arī no viņiem. Nodarbības veicināja sociālo iekļaušanu inovatīvā un radošā veidā. 

 

Visiem projekta partneriem ir iegūta jauna mācīšanas un mācīšanās pieredze vietējā un starptautiskā mērogā, paaugstināta iniciatīvas un partnerības sajūta, paaugstināta motivācija un gandarījums ikdienas mācībās un darbā, kā arī turpmākās socializācijas iespējas. Pieaugušie/senioru izglītojamie ir kļuvuši atvērtāki, motivētāki darboties vietējā un starptautiskajā vidē, uzlabojuši pašvērtējumu, ieguvuši jaunas prasmes (IT, valoda, socializācija). Viņiem ir pilnveidojušās komunikācijas prasmes, ir arī pozitīva ietekme uz mācīšanās motivāciju. Projekts noslēgts ar praksē pamatotu izpratni, ka Eiropa ir mūsu kopīga dzīvesvieta un kultūras mantojums šajā ziņā ir jāatklāj un jāizmanto.

 

 

Erasmus+ projektu “Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā”  Nr. 2019-1-LV01-KA204-060332 līdzfinansē Eiropas Savienība.