Pārlekt uz galveno saturu
Cilvēki stāv pie ūdens pārvadāšanas mašīnas

Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā

08.06.2023.
Izglītība un mācības

Gan Latvijā, gan Igaunijā kopš valstu neatkarības atjaunošanas vēl arvien ūdenssaimniecības nozare nav valstiski novērtēta un to uztver kā pašsaprotamu, nepievēršot pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai, kā arī nozares ilgtspējīgai attīstībai kopumā. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt ūdenssaimniecības nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem.

 

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociāciju (EVEL) 2022. gada 30. novembrī īstenoja Erasmus+ programmas (2021-2027) Maza mēroga partnerības (KA210) projektu “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”.

 

            Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības sektorā ievērojami ietekmē ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas kaitē apkārtējai videi, radot piesārņojumu un palielinot enerģijas patēriņu. Neattīrītu notekūdeņu izlaide vidē, neatbilstoši savākti notekūdeņi, neatbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde ir tikai dažas no potenciālajām problēmām, kas var notikt nepietiekama un neatbilstoša darbaspēka dēļ. Tāpēc projekta mērķis bija novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

           

Projekta ietvaros:

 

Projekta īstenošana sniedz iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, tādējādi radot pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darām profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekta īstenošana palīdzējusi veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

 

Projekta īstenošanas laiks – no 24.03.2022. līdz 30.11.2022.

 

Piesaistītais finansējums: 30 000 eur.

 

Foto: Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

 

Erasmus+ projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720 īstenots no 2022. gada 24. martam līdz 2022. gada 31. novembrim un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Logo ansambils ar ES logo un Latvijas un Igaunijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijām

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

 

Vairāk informācijas:

Ilze Kārkliņa

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas projektu vadītāja

tel. 26486189

ilze@lwwwwa.lv