Pārlekt uz galveno saturu
krāsains apaļš izpletnis, pie tā bērni un skolotāji

Rotaļas un spēles angļu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem

15.05.2024.
Izglītība un mācības
Sadarbības partnerības

No 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim valodu mācību centrs “Valodu mape” kopā ar partneriem no Grieķijas (Akata Makata), Īrijas (Eurospeak), Kipras (CSI), Itālijas (Ciape) un Turcijas (21.YY) īstenoja Erasmus+ Sadarbības partnerības projektu “Spēlējies un mācies! Angļu valodas apguve pirmsskolā, izmantojot rotaļas un spēles” (Play&Learn English Language Learning in kindergarten through play).

 

Projekts tika īstenots, lai ieviestu spēļu un rotaļu izmantošanu nodarbībās un pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā agrīnā valodu apguves stadijā, kā arī veicinātu pedagogu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi bērnu bilingvālā izglītībā jau no agrīna vecuma.

 

Projekta galvenie mērķi:

  • nodrošināt pedagogiem iespēju izmantot vecumam atbilstošu pieeju un uz rotaļām balstītu metodiku, pielāgojot un integrējot to angļu valodas kā otrās svešvalodas apguvei un mācīšanai;
  • nodrošināt pedagogus ar piemērotiem resursiem/materiāliem, lai mācītu angļu valodu pirmsskolā;
  • veicināt bērniem jau no mazotnes efektīvi izmantot angļu valodu jebkādam nolūkam un iepazīties ar sākumskolas mācību programmu;
  • attīstīt bērnos interesi un izpratni par valodu apguvi.

Projekta laikā izstrādāti vērtīgi materiāli, kas pieejami arī projekta mājaslapā https://playandlearn-erasmus.com/project/, piemēram:

  • rokasgrāmata pedagogiem ar labās prakses piemēriem par spēlēs balstītu mācīšanos un metodiski ieteikumi;
  • praktiski mācību materiāli angļu valodā pieejami projekta mājaslapā ar iespēju izdrukāt uzdevumus (ar izdrukājamām attēlu kartītēm, video, partnervalstu tautas pasakām, kustību aktivitātēm, dziesmām utt.). Apkopoti arī jau eksistējoši valodu apguves interaktīvi un drukājami materiāli, kurus izvērtēja pedagogi katrā dalībvalstī.
  • online mācību platforma pedagogiem (iekļautās tēmas: 1. Literatūras apskats, 2. Metodoloģija uz spēlēm balstītas metodes ieviešanai, 3. Izaicinājumi uz spēlēm balstītas valodas apguves plānošanai un ieviešanai) ar noslēguma pārbaudi par tēmu. Lai piekļūtu platformas saturam, ir nepieciešams tajā reģistrēties bez maksas.

Galvenās projekta laikā gūtās atziņas, sadarbojoties ar partneriem no dažādām valstīm:

  • Efektīva projekta pārvaldība un skaidrs darbu sadalījums viennozīmīgi projekta gaitā veicina termiņu ievērošanu un ērtāku paveikto un darāmo darbu pārvaldīšanu.
  • Regulāri kopīgi izvērtēti izstrādātie materiāli, veicot gan iekšējo, gan ārējo vērtēšanu, pēc tam diskutējot par nepieciešamajām izmaiņām, izvērtējot izmaiņu nepieciešamību un pieņemot efektīvākos risinājumus.
  • Sadarbības partnerības projektā visiem partneriem lielākoties ir jābūt vienisprātis, tā sasniedzot labākus rezultātus, izstrādājot praktisku un saprotamu materiālu kopumu pedagogiem.

Projektā izstrādātie materiāli, īpaši praktiskās aktivitātes un uzdevumi, tiek aktīvi izmantoti partnerorganizācijās  darbā ar bērniem un pusaudžiem, jo tie nodrošina praktisku tēmu apguvi caur kustībām, rotaļām, attēliem, kultūras apguvi, vienlaikus veicinot bērnu izpratni, kā arī dažādas sociālās un kognitīvās prasmes.

 

Pedagogi ļoti novērtēja plašo materiālu apskatu un praktisko padomu un uzdevumu kopumu, kas atrodams vienviet, tādējādi taupot laiku materiālu meklēšanai. Pozitīvi novērtētas arī pētnieciskās atsauces, kur smelties papildus informāciju. Ņemot vērā, ka daļai pedagogu ir vājas angļu valodas zināšanas vai tādu nav nemaz, tad kā īpašu vērtību šim projektam tika atzīti tulkojumi projekta partneru valodās, tādējādi veicinot kvalitatīvu materiālu pieejamību. Kā viens no rezultātiem tika veidots uzdevumu kopums ar metodiskajām idejām valodas nodarbībām. Lai arī tas bija angļu valodā, tomēr vizuāli un ar atsaucēm (saitēm, dziesmu un stāstu nosaukumiem u.tml.) pedagogi spēja saprast domu un atzina, ka šis rezultāts var tikt ļoti plaši izmantots kompetenču apguvē – gan personības prasmju attīstībai, gan dažādos mācību priekšmetos (dabaszinības, matemātika, literatūra, sports, ētika), valodās (arī vietējās valodās) un vecumposmos (pirmskola, sākumskola, pamatskola, jaunieši, kas sāk apgūt jebkuru valodu no pamatiem un/vai pieaugušie).

 

Šajā sadarbībā pārliecinājāmies par to, ka veiksmīga komunikācija un radoša pieeja spēj saliedēt komandu un radīt arvien jaunas idejas ne tikai projektam un plašākam mērogam, bet arī savām vajadzībām un ikdienas nodarbību dažādošanai.

 

Erasmus+ Sadarbības partnerības projektu Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032464 “Spēlējies un mācies! Angļu valodas apguve pirmsskolā, izmantojot rotaļas un spēles” (Play&Learn English Language Learning in kindergarten through play) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: valodu mācību centrs “Valodu mape”