Pārlekt uz galveno saturu
Image
Projekts 365

Uzņēmējdarbība 365 dienās jeb platforma mūžizglītībai

03.02.2023.
Izglītība un mācības

Mācību centrs “EVA-93” trīs gadu laikā kā koordinators īstenoja projektu “E365 jeb Entrepreneurship in 365 days” (Uzņēmējdarbība 365 dienās) kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas, Grieķijas, Spānijas un Slovēnijas, lai izstrādātu uz pašmācību orientētu mācību platformu.

 

Platformas ideja ir sekmēt mūžizglītības procesa attīstību, veicinot piederības izjūtu sociālās atstumtības un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju grupai, radot iespējas attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci iekļaujošā mācību vidē, kā arī veicinot līdzdalību iekļaujošā izglītībā, nodrošinot pieejamus izglītības pakalpojumus.

 

Projekta īstenošanas gaitā gandrīz trīs tūkstoši personu attīstīja jaunas prasmes un spējas uzņēmējdarbības kompetences attīstībai, izmantojot izstrādātās, uz pašmācību orientētās mācību platformas iespējas.

 

Augstos dalībnieku iesaistes rādītājus nodrošināja sadarbība ar partnervalstu  nodarbinātības aģentūrām, partnerorganizāciju iesaiste starptautiskās konferencēs un tīklošanas pasākumos, vietēja mēroga pasākumi un projekta prezentācijas, izstrādāto resursu integrēšana īstenotajās formālajās un neformālajās izglītības programmās, kā arī atbalsts, ko sniedzām dalībniekiem: gan fiziski nodrošinot telpas, gan nodrošinot dalībniekus ar planšetēm un portatīvajiem datoriem. Bija tik būtiski Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad daudzās ģimenēs datori un planšetes bija tik nepieciešami attālināto mācību laikā skolēniem, ka pieaugušie, mūsu mērķa grupa, savas vajadzības atstāja otrajā plānā.

 

Ļoti liela nozīme bija morālajam atbalstam, iedrošinājumiem, ko sniedzām izglītojamajiem, dažreiz laikus pateikts “Tu to vari” mēdz paveikt vairāk, kā varam iedomāties!

 

Par spīti Covid-19 un no tā izrietošajiem ierobežojumiem, mēs īstenojām visu, kas bija plānots! Ar lielisku  platformu angļu un latviešu valodā, jauniem, inovatīviem digitālajiem rīkiem, ar produktīvām klātienes tikšanās reizēm, ar virtuālajām tikšanās reizēm pandēmijas apstākļos, kad katrs bijām savās mājās (jā, arī suņiem, kaķiem un bērniem fonā), šis #Erasmus ceļojums bija fantastisks!

 

Foto: Mācību centrs “EVA-93”